Банкеръ Weekly

Петата свобода

Падат границите в ЕС за цифровия пазар

Уж живеем в дигиталната ера, в която интернет не познава граници, но всичко това е само привидно. В действителност националните ограничения в Европейския съюз все още определят, и то произволно, кои от европейските граждани могат да купуват дигитални блага и кои - не. Казано накратко, няма единен цифров пазар. И хората, които инак могат да пътуват свободно във всяка страна членка, нямат възможност да използват навсякъде едни и същи онлайн стоки и услуги. Интернет компаниите и стартиращите предприятия пък имат пред себе си изключително стеснени хоризонти, поради което буквално бягат към американския пазар. Бизнесът и правителствата също не могат напълно да се възползват от дигиталните инструменти и като цяло изостават от съвременните тенденции.

Днес е много по-лесно да изпратите бурканче лютеница и салам отвъд Полярния кръг, във финландската провинция Лапландия, отколкото песен от iTunes или друг интернет портал в съседна Румъния. Точно поради тази причина в началото на 2016-а, в последната си реч пред Европейския парламент, бившият вече естонски президент Тоомас Хендрик Илвес призова за създаването на пета свобода в Европа - към свободното движение на хора, стоки, капитали и услуги да бъде добавено и свободното движение на данни. В резултат и на този призив на 20 септември Европейската комисия предложи нов набор от правила, уреждащи свободното движение на неличните данни в общността. Мерките ще дадат възможност за съхраняването и обработката на информация в целия съюз, за да се повиши конкурентоспособността на европейските предприятия и да се модернизират обществените услуги. Премахването на ограниченията при локализирането на данни се смята за най-важния фактор, за да може цифровата икономика да удвои стойността си и да достигне 4% от БВП през 2020 година.

"Цифровата икономика на Европа е все още силно фрагментирана, което пречи на ЕС да реализира по-голям растеж. Нашето предложение, заедно с правилата за защита на личните данни, ще направи възможно свободното движение на всички видове данни в рамките на единния пазар. А това ще улесни малките фирми и стартиращите предприятия да разработват нови иновационни услуги и да навлизат на нови пазари", заяви Андрус Ансип, заместник-председател на Еврокомисията, отговарящ за цифровия единен пазар.

"Нуждаем се от стабилни и предвидими правила за движението на данните, за да осигурим успеха на Европа в новата ера на цифровата икономика", смята и еврокомисарят Мария Габриел. Гражданите и предприятията, казва още тя, ще се ползват от по-добри продукти и услуги.

Иначе, в законодателната рамка на Европейската комисия се предлагат няколко основни принципа. Първият е за свободното движение на неличните данни и според него държавите-членки вече няма да могат да задължават организациите да локализират съхранението или обработването на данни в техните граници. Така бизнесът ще може по-лесно и с по-малко разходи да извършва трансгранична дейност, без да е необходимо да дублира информационните си системи или да запазва едни и същи данни на различни места. Ограничения ще могат да се налагат само поради причини, свързани с обществената сигурност.

Другият основен принцип е "наличност на данните за регулаторен контрол". Той предвижда компетентните органи да могат да упражнят правото си на достъп до данни, където и в ЕС да се съхраняват или обработват те. 

Не на последно място е заложено разработването на кодекси за поведение, така че да се премахнат пречките при смяната на доставчиците на услуги за съхранение в "облак" и при пренасянето на данни обратно към собствените информационни системи на потребителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във