Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОВЕРГАЗ ЩЕ ПРОДАВА ВЪЗДУХ НА ХОЛАНДИЯ

Договор на стойност 1 382 500 млн. евро подписаха през седмицата в София холандският заместник-министър на финансите Йооп Вайн и изпълнителният директор на Овергаз Инк. Сашо Дончев. Това е първата търговска спогодба между холандското правителство и българска частна компания по механизма Съвместно изпълнение на проекти, предвиден в Протокола от Киото за намаляването на последиците от глобалното затопляне. В резултат на замяната с природен газ на мазута и газьола, използвани в промишлените предприятия и обществено-административни сгради, както и на твърдите горива в битовия сектор, вредните емисии парникови газове във Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец ще бъдат намалени с повече от 70 000 т годишно. През миналата година Овергаз спечели търга ERUPT 3 за редуцирани въглеродни емисии, проведен от холандската правителствена агенция Сентер. Българската компания участва с проект за газификацията на трите града и успя да надделее в конкуренцията на други 17 проекта от седем страни. Съгласно подписания през 1997-а Протокол от Киото Холандия е поела задължения в периода 2008-2012 г. да намали парниковите си газове с процента. Поне половината от редукцията ще се осъществи на нейна територия, а останалите част от емисиите ще бъдат намалени чрез съвместни проекти в други държави и търговия с емисии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във