Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Отнесохме нова еко присъда

От години България е на прицела на Европейската комисия заради това, че страната ни не спазва екологичното законодателство на Евросъюза. Преди дни за пореден път отнесохме и присъда. Но сега  тя се отнася за нарушения, свързани с това, че важни природни местообитания в Рила не са включени в мрежата "НАТУРА 2000".

Предупрежденията по този повод са от десетилетия, но нашенските управници продължаваха да се ослушват. Точно "глухотата" им даде сегашния  резултат. По силата на последното решение страната ни трябва да заплати разходите по делото, а ако предписанията на комисията не бъдат изпълнени в няколкомесечен срок, има опасност да ни бъдат наложени и солени глоби.

Казусът със създаване на буферна зона на природен парк "Рила" датира от 2007 година. Още тогава от Българското дружество за защита на птиците подаде  жалба до Европейската комисия за включването на нови територии в планината към "Натура 2000", тъй като те са важни за птичите местообитания там, припомни преди дни  хронологията на събитията Ирена Матеева от екоорганизацията.

От коалицията от неправителствени организации "Да остане природа в България"  добавиха, че  съдът е приел за установено, че страната ни не е обявила цялото орнитологично важно място, обхващащо Рила планина, в специалната защитена зона "Рила"  и не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици според европейската директива за птиците.

 Съгласно чл.260 на Договора за членство в Европейския съюз  България е задължена да предприеме необходимите мерки, за да изпълни решението на съда. Това означава, че цялото орнитологично място "Рила" трябва да бъде обявено за защитена зона за птици от НАТУРА 2000, съобщиха еколозите.

 Планината Рила е важен регион на обитаване на птици и една от най-значимите територии в Европейския съюз за опазването на около 130 вида гнездящи птици. От европейско природозащитно значение са 41 вида, като един от тях е застрашен в световен мащаб. Включените досега в НАТУРА 2000 Национален парк Рила и Природен парк "Рилски манастир" не са достатъчни, за да обхванат в достатъчна степен популациите на застрашените видове птици. Незащитените територии, наречени "Рила буфер", обхващат стари, естествени гори, които са единственото обиталище на видове като белогърбия и трипръстия кълвач, пернатоногата и врабчовата кукумявка, глухара и др. По данни от лесоустройствените проекти над 56% от горите в предложената територия са на възраст над 100 години, което е един уникален пример за цяла Европа.

И напомниха, че тази осъдителна за България присъда би могла да бъде избегната, ако Директивата за птиците бе приложена стриктно и изцяло. След като Национален парк "Рила" бе обявен за НАТУРА 2000  през 2007-а, а Природен парк "Рилски манастир" - през 2011 година. След преговори с Европейската комисия обявяването на "Рила буфер" за защитена зона от НАТУРА 2000 се отлага от 2011-а  насам с различни мотиви, без солидни аргументи. Единствената реална причина за отлагането на това обявяване са предложенията за застрояване на серия от заменки на гори в Северна Рила на териториите на общините Сапарева баня и Самоков, подчертават от коалицията.

И призовават всички, които са отговорни за необявяването на "Рила буфер" за защитена зона да поемат отговорност за осъждането на България, а правителството да предприеме спешни мерки за включването на тази територия в НАТУРА 2000.

Когато ножът опря до кокала, и от Министерството на околната среда и водите излязоха с писмена позиция, в която се казва: "При вземане на своите решения относно обхвата на мрежата от Специални защитени зони за опазване на дивите птици  отговорните български институции винаги са се ръководили от предоставените им от компетентните организации орнитологични данни и анализи."

Очевидно обаче така скалъпените и нищо не означаващи думи  съвсем не са достатъчни, щом като вече има осъдителна присъда. А за да не стане тя още по-сериозна, се очаква въпросът да бъде решен дефинитивно. А именно екоминистърът Нено Димов трябва да подложи на екологична оценка актуализацията на плана за управление на националния парк.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във