Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОТНЕХА ПРАВАТА НА СИНДИК ЗАРАДИ ПЛАМА

Николай Пенев - бивш синдик на Плама АД, е лишен от правото да упражнява тази дейност със заповед на министъра на правосъдието от 17 май 2003-а, която бе обнародвана в Държавен вестник от 20 юни. За в. БАНКЕРЪ заместник-министърът Севдалин Божиков уточни, че това не е първият случай на заличаване от списъка на синдиците. Но при Пенев нещата са стигнали по-далеч и за нарушенията, извършени от него като синдик, вече има и наказателна присъда, издадена от Плевенския районен съд и потвърдена на втора инстанция.Основното деяние, заради което са обвиненията срещу бившия синдик, е извършено през 1999 година. Тогава Пенев упълномощава неизвестен млад адвокат от Търговище да представлява Плама по гражданско дело, заведено в Плевенския окръжен съд. Делото е било заведено с твърде висока цена на иска, а после искът е оттеглен. За тази работа на търговищкия адвокат са били платени 150 хил. нови лв. - средствата, извадени от масата на несъстоятелността, с което са били ощетени кредиторите.Пенев е допуснал и други нарушения - не е вписал работниците на Плама в списъка на кредиторите и като цяло е пренебрегвал изискванията за съставяне на списъците на предявените и приетите вземания, не е представял на съда месечен отчет за своите действия и е пропускал да иска разрешение от магистратите за изразходване на парични средства на Плама.Пенев, заедно с Лидия Тодорова бе назначен за постоянен синдик на Плама през 1998 г. и остана на тази длъжност до октомври 2000 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във