Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА СМЕ В КОНТАКТ С ЧЛЕНОВЕ НА КАБИНЕТА

Дейвид Филипс, Директор по доставките и консултантските услуги на Краун Ейджънтс, пред в. БАНКЕРЪГ-н Филипс, кога точно дойде поканата към вашата компания да консултира реформата в българските митници. Защо правителството избра именно Краун Ейджънтс?- Нашите контакти с представители на сегашното българското правителство датират още от преди половин година. Вярвам и искрено се надявам, че те са могли да избират измежду няколко консултантски компании. Няма да скрия задоволството си, че вашият кабинет се е спрял точно на Краун Ейджънтс. Навярно причината за това е бил уникалният опит, който имаме в сферата на митническото консултиране. Както знаете, ние съветваме редица правителства в областта на митническата администрация, както в Югоизточна Европа, така и в Близкия Изток. Не виждам нещо странно да бъдем и тук, в България.Да ви разбираме ли, че вие сами сте предложили услугите си на правителството и офертата ви е била приета?- Тук не става въпрос за конкретно предложение. Краун Ейджънтс вече е участвала в няколко международни проекта в България. Наши експерти работят тук по линия на програма ФАР на Европейския съюз за подпомагане на митническата администрация. Ние често сме разговаряли с представители на вашето правителство по редица икономически въпроси. Така се стигна и до поканата да консултираме митническата реформа.А как конкретно ще бъдат разпределени правомощията между консултативния съвет и българските власти. Изпълнението на договора ще наложи ли парламентът да гласува някакви законодателни промени?- Що се отнася до законовата рамка, няма да има нужда от промяна на сега действащото българско законодателство, поне по отношение работата на Съвета за реформа в митниците. Той няма да бъде паралелна структура, а ще работи в рамките на Агенция Митници и съвместно с Министерство на финансите и МВР. Запознати ли сте със стратегията за реформа в митниците, предложена от Емил Димитров и мислете ли, че ще намерите общ език с него?- Ние ще направим всичко, което е необходимо, за да подпомогнем усилията на българското правителство за реформиране на митниците.Краун Ейджънтс и изпълнителната власт в България си поставят едни и същите цели в реформата в митниците. В този смисъл ще подкрепим всяко действие, насочено да подобри работата на Агенция Митници.Не ми отговорихте конкретно дали ще си сътрудничите с Емил Димитров. Бихте ли коментирали този въпрос?- Ние ще си сътрудничим през цялото време докато сме тук с всеки един висш служител в министерството на финансите и Агенция Митници, назначени от българското правителство. Сумата от 8 132 000 англ. лири, заложена в подписания вече договор, по-висока или по-ниска е в сравнение с другите страни, в които Краун Ейджънтс консултира митническите администрации?-Краун Ейджънтс работи при пълна прозрачност за цените, които предлагаме. Общата стойност на договорите, които подписваме се определя не толкова от заплатите на нашите експерти, колкото от мащаба на програмата ни. Сумата се определя от броя на специалистите, които работят в съответната страна, техническото оборудване, което предоставяме, разходите за настаняване и комуникации. След като направихме тези изчисления за това, което ни предстои в България и така се получи сумата от 8 132 000 англ. лири.Разговора води Стоимен Чакалов

Facebook logo
Бъдете с нас и във