Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОТ БИВШЕТО БЕРОЕ ОСТАНА САМО ПОЧИВНАТА СТАНЦИЯ

ОТ БИВШЕТО БЕРОЕ ОСТАНА САМО ПОЧИВНАТА СТАНЦИЯМашините на Машпроектинженеринг (някогашната гордост на социалистическото машиностроене - старозагорския завод Берое), което бе обявено в несъстоятелност на 31 октомври, са дадени под наем на конкурента му Хранмашкомплект ХМК, съобщи пред в. БАНКЕРЪ един от синдиците на дружеството Александър Комсийски. Договорът за наем, сключен между тях, е влязъл в сила от 15 ноември. С решението на Старозагорския окръжен съд от 31 октомври бе прекратена и дейността на предприятието. Собственикът му АКБ Форес се е опитал да избегне този момент, предлагайки оздравителен план. Кредиторите на дружеството са го обсъдили на поредното си събрание на 17 октомври, но не са го приели. В него се предлага петгодишен гратисен период, след който производителят на промишлени роботи да започне да изплаща задължението си на равни вноски през следващите десет години, както и да не се начисляват допълнителни лихви - и през гратисния период, и докато тече разсроченото плащане. Един от мотивите, с който отхвърлихме оздравителния план, бе, че заводът не разполага нито със сгради, нито с достатъчно машини, за да произвежда и съответно да плаща дълговете си, заяви другият синдик на дружеството Стилиян Симеонов. В активите на старозагорската компания са останали само една почивна база и няколко машини. Съоръженията, които дружеството е отдало под наем, са единствените, с които то разполага, и, според думите на неговите синдици, са напълно недостатъчни да покрият претенциите на кредиторите му. А те не са никак малко: около 11.5 млн. лева. Повечето задължения са натрупани по Закона за уреждане на несъбираемите кредити (поетият от държавата дълг по кредити, взети до 1993 година). Предприятието в Стара Загора не е платило нито една от вноските по ЗУНК и в момента дължи на държавата 10 млн. лв. (главница и лихви). Останалите борчове на производителя на промишлени роботи са натрупани от неплатени данъци и осигуровки. Агенцията за държавни вземания е подала иск за обявяване на дружеството в несъстоятелност в началото на декември миналата година, но самото производство започва чак на 4 март 2003-та. Това решение на съда бе обжалвано от мажоритарния собственик на завода АКБ Форес, но Апелативният съд прекрати делото още през април. Причината да го направи е малко необичайна - длъжникът оттегля жалбата си. Тези действия все пак имат своето обяснение и то е, че междувременно на капитанския мостик стават промени. Жалбата подава изпълнителният директор на бившето Берое Лазар Лазаров, който е на преклонна възраст и според синдиците не е изпълнявал функциите си. Именно затова те са поискали от съда да им бъдат прехвърлени неговите правомощия и магистратите удовлетворяват молбата им. Вече като управляващи дружеството те оттеглят жалбата.АКБ Форес, който придобива мажоритарен дял от капитала на старозагорската компания през 1996 г. чрез масовата приватизация, успява още преди фалита да разпродаде активите му, твърдят двамата синдици. Тази практика според тях набира допълнителна скорост, след като в Старозагорския окръжен съд е подаден искът за обявяване на дружеството в несъстоятелност. Така в крайна сметка в ръцете на синдиците не остава нищо за осребряване Първата сделка с активи на завода е сключена на 31 октомври 2000 г. , когато една уникална според експерти зъбонарезна машина е била продадена на софийската фирма Партнерс комерс ЕООД за 120 хил. лева. Според синдика Комсийски обаче реалната й цена е 800 хил. щ. долара. Но дори ако се игнорира ниската й продажна цена, пак смущава фактът, че нито един лев не е бил преведен на Берое по тази сделка, поне така твърдят Комсийски и Симеонов. Има и още едно странно обстоятелство. Едноличен собственик на софийската фирма е Николай Банев, който е изпълнителен директор на АКБ Форес и акционер в значителна част от дъщерните компании на бившия приватизационен фонд. Синдиците в момента правят опит да върнат на бившето Берое парите, които Банев му дължи за покупката на машината (споменатите 120 хил. лева). Приблизително по същото време е направена и друга операция с имущество на старозагорското дружество. През октомври 2000 г. терен и сгради на Берое са апортирани в капитала на сливенската фирма Авто електро консултинг ООД. След тази операция производителят на роботи придобива 82 на сто от капитала на Авто електро консултинг. През юли 2001 г. от тази фирма е отделена нова - Авто електро консултинг 2 ООД, която поема по-голяма част от активите на сливенското дружество. След още шест месеца младата фирма се влива в дъщерната компания на АКБ - АКБ Актив. Други три зъбонарезни машини на производителя на промишлени роботи също са били продадени, но този път на швейцарската фирма Милер Машинъри. Сделката, която се сключва на 17 юли 2002 г., е за 320 хил. лева. Синдиците твърдят, че и в този случай продажната цена е многократно по-ниска от реалната стойност на продадените съоръжения. Следващата операция с имущество на Машпроектинженеринг е осъществена на 8 август 2002 година. Тогава фирмата Ник Ойл Трейд ООД е купила терен от 730 кв. м за 5250 лева. Според синдиците обаче, експерти са оценили терена три пъти по-високо. Между собствениците на Ник Ойл Трейд фигурира и сестрата на Николай Банев - Соня Банева-Георгиева. Синдиците са подали отменителен иск срещу тази сделка. Те се позовават на чл.647 от Търговския закон, според който сделката може да бъде отменена, ако даденото значително надхвърля по стойност полученото и тя е сключена до две години преди откриване на производството по несъстоятелност. На значително по-ниска цена е продадено и друго имущество на предприятието в Стара Загора, за което синдиците също са подали четири отменителни иска. Решителната продажба обаче е извършена на 29 декември 2002 г., когато според Комсийски собствениците на Берое са научили, че в съда е подаден иск за откриване на производството по несъстоятелност на машиностроителното предприятие. Тогава почти цялото недвижимо имущество на компанията - цялата площадка от 106 хил. кв. м, заедно с всичките й производствени цехове са продадени за 90 300 лева. Купувач е сливенската фирма Манити ЕООД, чийто собственик е 74-годишната Мария Георгиева Николова. Синдиците се съмняват, че тя е подставено лице. Манити е собственик на споменатите активи твърде кратко. Малко след сключването на сделката акциите на дружеството са прехвърлени на Одиторска къща АКБ, която го преименува на Новет. Данъчната оценка на продадените за 90 хил. лв. активи е била над 4 млн. лв., а пазарната им цена, определена от вещо лице, е над 8 млн. лева. Синдиците са поискали от съда да отмени и тази сделка, но старозагорските магистрати все още мълчат. Според Комсийски резултатът от заведените искове може да се очаква в края на ноември. Преди да бъдат отменени тези сделки, няма да започнем разпродажбата на имуществото просто защото няма какво да продадем, категорични са и двамата синдици на бившето Берое. Който и да спечели делото на първа инстанция, със сигурност ще трябва да изчака резултата от бъдещите обжалвания. Берое бе единственият производител на промишлени роботи в страната. Той е продавал 70 на сто от своята продукция на вътрешния пазар, а 30 на сто от нея е изнасял навън. На 21 април 2003 г. дружеството бе преименувано на Машпроектинженеринг. Загубата му за миналата година е в размер на 5.8 млн. лв., докато през 2001 г. тя е била само 34 хил. лева. Негативният финансов резултат се дължи най-вече на продажбата на сгради и терени на компанията (2.7 млн. лв.) и на начислени лихви по ЗУНК в размер на 2.4 млн. лв., които кой знае защо са липсвали през 2001-ва. Машпроектинженеринг е публична компания, но поради обявяването му в несъстоятелност синдиците са предприели действия за отписването й от борсовия регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във