Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОТ 2006-А ЗАПОЧВА ПРОДАЖБАТА НА ЕНЕРГИЙНИ ИНДУЛГЕНЦИИ

Екологията ще става все по-доходен бизнес с наближаването на датата за присъединяването ни към Евросъюза. Наред с търговията с парникови газове по схемата на Протокола от Киото от средата на 2006-а в страната ще се създаде напълно нов пазар - на зелените сертификати. С други думи, това ще са документи, удостоверяващи, че всяка електроцентрала у нас е произвела определено количество ток от възобновяеми енергийни източници. Ценността им ще се определя и от факта, че с тях ще може да се търгува, като купувачът им ще получава освен електроенергията и гаранция, че тя е чиста. Логично неекологичните централи (предимно ТЕЦ, които се смятат за основен замърсител на околната среда) ще се изправят пред дилемата да инвестират в изграждането на екологични генериращи мощности или просто да се откупят чрез доставки на необходимите им количества ток от зелен производител. Създаването на пазара на зелените сертификати бе регламентирано с приетия през декември 2003 г. Закон за енергетиката. Нормативният акт бе съобразен с изискванията на директивата 2001/77 на ЕС, която поставя пред държавите членки изискването до 2010-а 12 на сто от вътрешното им потребление да се задоволява от възобновяеми енергийни източници, а общата произведена екоенергия да формира около 22% от енергийния баланс на Евросъюза. Сега България произвежда 7% от електроенергията си от възобновяеми енергийни източници, с което се нарежда на трето място в ЕС - след Белгия и Холандия, заяви преди време министърът на енергетиката Милко Ковачев. Прогнозите на НЕК пък показват, че този дял ще продължи да се увеличава. Определено това ще превърне екоцентралите в истинска златна мина за собствениците им. Не че и сега те не печелят добре, след като произведената от тях електроенергия се изкупува задължително от НЕК на преференциални цени. За мегаватчас от ВЕЦ преносната компания плаща по 80 лв., за същото количество от вятърна централа -120 лв., а максималната цена за когенерация пак е 120 лева. С въвеждането на системата на зелените сертификати през 2006-а на практика ще отпадне директното субсидиране и ще се въведат стимули за екологичното производство на електроенергия. Колко точно ще е квотата, която ще е задължена да произвежда всяка една централа, ще определя министърът на енергетиката. Субективната преценка обаче може да породи доста спорове, коментират още отсега експертите в бранша. Според тях няма гаранции, че определени ТЕЦ няма да получат по-ниски квоти за покриване в сравнение с други. А санкциите за неспазването им ще са доста солени - между 30 и 90 лв. за мегаватчас. Глобите ще се налагат, ако производителят не представи сертификат за определеното му количество екоенергия. Няма да е задължително индулгенцията да е придобита лично - тя ще може да се закупува и от друга централа, покрила своята квота. За всеки произведен мегават чиста енергия ще се получава по един сертификат. Цената им ще се определя от търсенето и предлагането и от размера на глобите. Логично е всеки производител да предпочете да си купи сертификат за 50 лв., отколкото да плати 60 лв. глоба, твърди шефът на дирекция Енергийна стратегия в енергийното министерство Костадинка Тодорова. Реално погледнато, от екоенергията ще се печели двойно - веднъж от нарастващата цена при продажбата й и втори път - от поскъпването на зелените сертификати. Конкретно печалбата от търговията със сертификатите ще е 100%, тъй като всички разходи за производството на електричеството ще са включени в неговата цена. В редица държави от Европейския съюз сега такива документи струват по-скъпо от продаваната електроенергия. Контролът над новия пазар ще се осъществява от Държавната комисия за енергийно регулиране. Тя ще води публичен регистър на зелените сертификати. В него ще се отбелязват титулярът им, мощността, от която е произведена електроенергията, количеството и периодът на производство. Отделно комисията ще вписва и всички осъществени сделки, продавача и купувача, както и изтъргуваните обеми чиста енергия. Предварителните прогнози са, че търговията на новия пазар ще е от порядъка на стотици хиляди левове, с тенденция постепенно да се увеличава. Което съответно обяснява и все по-нарастващия напоследък интерес към инвестициите във възобновяеми енергийни източници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във