Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОТ 2006-А ОБЩИНИТЕ САМИ ЩЕ СЪБИРАТ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

От 1 януари 2006 г. общините ще бъдат длъжни сами да събират местните данъци и такси. Това бе записано в Закона за местните данъци и такси на 18 ноември 2004 г. при окончателното приемане на измененията в него от Народното събрание. В момента общините също могат да събират самостоятелно дължимите им налози, но само ако желаят да правят това. Причината е, че повечето кметства не разполагат с организационни структури, които ефективно да вършат тази работа. Ето защо в момента с това се занимава предимно държавната администрация. Общините, които успеят да се организират и започнат сами да събират налозите си, ще получават допълнителни средства от републиканския бюджет. Хазната ще покрива направените от тях разходи по административното обслужване на налозите и назначаването на необходимите специалисти, които да извършват тази дейност, като е разчетено, че за това са необходими по 1.01 лв. на партида. Всеки данък, плащан от един гражданин, се води в отделна партида и нейното администриране има определена цена, която ще се плаща от държавата. При окончателното гласуване на измененията в Закона за местните данъци и такси бе приет и един текст, предложен от депутата от ОДС Васил Маринчев, който ще създаде известни затруднения при събирането на тези налози. Той предвижда в общините, където е решено такса смет да се определя на база данъчна оценка, тя задължително да се събира от данъчната администрация. Това ще важи дори и ако местната власт е сключила споразумение с Главна данъчна дирекция сама да получава приходите от налози.Според приетите от Народното събрание изменения в Закона за местните данъци и такси от данък върху дарение или наследство се освобождават най-близките роднини - съпрузи, деца, внуци и правнуци. Депутатите от ОДС настояваха да не се облагат наследството и даренията, независимо от получателя и размера на имуществото и средствата, които той получава. Това предложение обаче бе отхвърлено и в закона бе записано, че всички лица по съребрена линия - лели, вуйчовци, братя, сестри, ще плащат 0.7% данък наследство и дарение, ако стойността им надхвърля 250 000 лева. При това той ще се начислява върху стойността, надвишаваща границата от 250 000 лева. С други думи, ако стойността на наследството е 300 000 лв., наследникът ще трябва да плати данък от 0.7% върху 50 000 лв. - или 350 лева. По същия начин ще се начислява данъкът върху наследството, което получават по-далечните представители на фамилията, и тези, които нямат родствена връзка с починалия, но ставката ще е 5 процента. Така за наследство от 300 000 лв. получателят му ще трябва да плати налог от 2500 лв. - 5% от 50 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във