Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОСТАВАТ ОЩЕ 180 ДЪРЖАВИ

Росица Стилянова, директор на Дирекция Предприсъединителни фондове и международни дейности в Агенцията по заетостта, пред в. БАНКЕРЪГ-жо Стилянова, подготвят ли се нови спогодби за трудова миграция със страни от Европейския съюз?- В момента се водят преговори с някои държави за подписване на нови спогодби, но не мога да ви кажа точно с кои, тъй като това не е в правомощията на Агенцията по заетостта, която е изпълнителен орган на Министерството на труда и социалната политика. Фактът, че през тази година бяха сключени три нови договора, които са успех в областта на обмена на работна ръка и социалното осигуряване, доказа, че колкото повече се доближаваме до датата на присъединяване към ЕС, толкова повече ще се увеличава броят на спогодбите, за да се подготви нашият трудов пазар за европейския. Кога се смята, че една спогодба е влязла в сила?- Отделните спогодби имат различен период за влизане в сила. На първо място в тях може да е посочено, че влизат в сила веднага. Обикновено обаче договорите влизат в сила след размяна на последни вербални ноти между двете страни, които доказват, че всички изисквания на местното законодателство са спазени. Това означава, че са подготвени и подписани процедурите за конкретния обмен между двете държави, че са изчистени въпросите около взаимното признаване на дипломи по отделните специалности, по необходимите документи за издаване на разрешителни за работа и др., както и че е спазена процедурата на съответната държава за влизане на спогодбата в сила - утвърждаване от Министерския съвет или ратификация от парламента. Обичайният период е два месеца. В такъв случай влязла ли е в сила спогодбата с Испания, сключена от министър Христова на 28 октомври 2003-а?- Спогодбата е влязла в сила и в момента се набират берачки на ягоди. Все още обаче нямаме утвърдени конкретни процедури с Испания и действаме само по оферти на испански работодатели. При подписването й ни предупредиха, че така ще работим - испанските работодатели подават заявка в испанското министерство за свободните си бройки. При липса на такива кадри на испанския трудов пазар заявката се утвърждава от министерството, изпраща се в испанското посолство в България, а то от своя страна я подава в агенцията, която обявява началото на подбора.Набирането на работници за Испания обаче започна далеч преди подписването на договора. Споменахте, че процедурата по влизане в сила на една спогодба е два месеца, а от сключването на испанската са минали само двайсет дни. Ами ако тя не влезе в сила? - Няма такава опасност. Вече имаме две подобни набирания - през юли и октомври, на работници по заявки на испански работодатели. Те имаха нужда от работна ръка и от испанското министерство ни заявиха, че двете кампании ще са добър атестат преди подписването на договора. По правило спогодбите изключват от този пазар всички останали стопански субекти. Защо се получава така?- Не всички спогодби изключват частните посредници, например с Чешката република. Но спогодбите с Испания и Германия ги изключват, и то не заради нежеланието на българската страна да работи с частните посредници. Единствената причина е забрана в законодателството на приемащата страна. Германският закон за чужденците забранява да се извършва обмен на работна ръка извън държавните институти, защото услугата при тях трябва да бъде безплатна. Същият случай е с Испания, въпреки че първоначално спогодбата предвиждаше и частни фирми да извършват посредничество. Последните промени в испанското законодателство през последните два-три месеца, които забавиха подписването на договора, забраниха обменът да се извършва от частници. Те държат посредничеството да е безплатно. Нещо, което не могат да си позволят частни фирми.Преди години обаче частни строителни фирми успешно изпращаха свои работници в Германия. Това означава ли, че са правили това в нарушение на техните закони?- Това се правеше съгласно спогодбата от 1991 г. за заетост на работници от български предприятия по изпълнение на договори за работа във ФРГ. Не ставаше въпрос за посреднически фирми, а за български строителни дружества, регистрирани в Българска строителна камара, които имаха сключени договори като подизпълнители с германска строителна фирма за извършване на определен обем работа. След като испанското законодателство не позволява спогодбата да се прилага от частни български фирми, защо издадохте разрешителни на десет фирми?- Те работиха до момента на сключването на спогодбата. Тя все пак е от две-три седмици. Ние бихме могли да използваме техните услуги при самия подбор, но няма смисъл, тъй като агенцията не би могла да плати за това. Министърът вече отказва регистриране на посредници за страни, с които има сключени договори. Какво обаче става с онези от тях, които коректно са обявили дейността си, платили са такса, обявили са договорите си?- Единственият начин да защитим правата на българските граждани беше да поискаме регистрацията на всички договори, както и легитимацията на чуждестранния работодател. По този начин българският гражданин е сигурен, че има такова лице и такава фирма. Имаше много оплаквания в Главна инспекция по труда, че първо се вземат парите на гражданите, които после отиват в държавата, а там никой не ги чака.Не отговорихте на въпроса ми. Имаме десет сключени спогодби и министерството отказва да регистрира посредници за тези страни. Предстои подписването на нови договори. По този начин не изтласквате ли посредниците от този пазар?- Вижте, има 191 държави в света. Но само за десет от тях частниците не могат да извършват посреднически услуги, защото съответното законодателно не го позволява. Ами остават 180 държави, за които агенцията няма договори. Това е едно необятно поле, в което те биха могли да работят. След влизането ни в ЕС ще действа различен тип законодателство и посредничеството ще бъде безплатно.Не се ли превръща агенцията в монополист на този пазар?- Монополисти са по-скоро частните агенции. Миналата година те са наели и изпратили в чужбина 7500 българи, а агенцията - 2500.

Facebook logo
Бъдете с нас и във