Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОСИГУРИТЕЛНИЯТ НАДЗОР СМЪМРИ ПОК ДОВЕРИЕ

През изминалата седмица управление Осигурителен надзор към Комисията за финансов надзор след проверка в ПОК Доверие й наложи принудителна мярка за извършени нарушения. Според надзорниците компанията незаконосъобразно е прекратила процедурата по прехвърлянето на хората, осигурени в нея като е извършила измама с документи. Това станало възможно въз основа на подписани от тях бланкови писма, които съдържали жалби и заявления за отказ от подадени заявления за промяна на участие и прехвърляне, изпратени им от ПОК Доверие. Така на практика са нарушени изискванията на Наредба №3, която определя реда и начина на извършването на прехвърляне от един в друг пенсионен фонд. Пресцентърът на управление Осигурителен надзор съобщи, че компанията до 16 ноември т.г. трябва да поправи тази грешка и да прекрати разпращането на фалшивите бланки до хората, които желаят да се прехвърлят от фондовете на ПОК Доверие в други пенсионни фондове. ДАНИЕЛА ПЕТКОВА, изпълнителен директор на ПОК Доверие:Трябва да се превърнем в съучастници на закононарушителитеГ-жа Петкова според КФН, която наложи на Доверие принудителна мярка през миналата седмица, компанията е извършила сериозно нарушение на Наредба № 3 като е прекратила процедурата по прехвърляне на осигурените лица. Какви са вашите мотиви за този акт?- Изпитвам сериозно затруднение да отговоря на този въпрос, защотото не сме прекратявали процедура по прехвърляне. Процедурата започва въз основа на подадено заявление за промяна на участие, а предписанията се отнасят за случаите, при които при нас има постъпила информация, че лицето не е подавало заявление, което на практика означава, че няма стартирала процедура, която да прекратим. За всички тези случаи са информирани Икономическа полиция, Комисия за защита на личните данни и КФН. По тях се води разследване от компетентните органи, като има данни за започнато престъпление - фалшифициране на документ. Съгласно задължителните предписания на КФН, които ме карате да коментирам, ние трябва да се превърнем в съучастници на закононарушителите и да им помогнем да постигнат целта, като преведем парите въз основа на заявления, за които има съмнения, че са фалшифицирани. Как ще реагирате на това предписание?- Ще се посъветваме, в рамките на срока, който ни е даден и с компетентните по закононарушенията органи, тъй като е нормално да се изчака тяхното решение относно истиността на заявленията, които са им изпратени преди да се предприемат каквито и да било действия от наша страна или от страна на КФН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във