Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОСИГУРИТЕЛНИЯТ БРАНШ ИСКА ПОВЕЧЕ ИНВЕСТИЦИОННА СВОБОДА

Либерализирането на инвестициионния режим на пенсионноосигурителните дружества, което да залегне в Кодекса за социално осигуряване - за това ще настояват и тази година членовете на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). Това стана ясно на състоялата се в петък,19 март, пресконференция на асоциацията. В момента инвестиционните правила са доста рестриктивни, независимо че пенсионните дружества управляват парите на 2.3 милиона осигурени, а средствата от допълнителните пенсионни фондове формират вече 1.5% от брутния вътрешен продукт на страната - обясни за БАНКЕРЪ София Христова, изпълнителен директор на ПОД Алианц България и член на УС на БАДДПО. Дружествата искат да предложат възможност за избор на различни комбинации от инвестиционни инструменти, някои от които по-рискови, но за сметка на това с по-висока доходност.Пенсионноосигурителните дружества завършват годината с много добри резултати - стана ясно на пресконференцията. Общите активи на допълнителните пенсионни фондове са над 512 758 хил. лв., като увеличението им спрямо 2002 г. е 54 процента.През тази година в пенсионното осигуряване ще настъпят няколко значителни промени. До 2 май се очаква пенсионните дружества да приключат процеса по прелицензиране съгласно новия Кодекс за социално осигуряване. Пак от 2 май всеки пенсионен фонд ще има единствена банка попечител. От 1 юли ще се промени формата на водене на индивидуалните сметки на осигурените освен в левове и в дялове . За всички фондове стойността на един дял на 1 юли тази година ще бъде 1 лев. В момента, когато един човек получи извлечение от пенсионния си фонд, той вижда размера на направените вноски, удържаните такси, разпределения доход, но те са деноминирани в левове и затрудняват ориентацията на осигуреното лице в резултатите от управлението на неговите средства. Отчитането на средствата по партиди и в счетоводни дялове показва по-ясно нарастването на стойността на един дял, резултатите от управлението на тези средства и дохода, реализиран по партидата на съответното лице. В осемте ПОД работят четири информационни системи, които обработват с 500 милиона записи годишно. Асоциацията координира настройките на информационните системи.С въвеждането на счетоводните дялове с помощта на координираните информационни системи ще се извършва всекидневно обслужване на всичките 2.3 млн. осигурени и справки за начислената доходност ще могат да се дават всеки ден - нещо, което в момента се прави ежемесечно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във