Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОЩЕ ГЪРЦИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР

Нова гръцко-българска застрахователна компания ще заработи у нас до шест месеца. Национална банка на Гърция (НБГ) чрез дъщерното си дружество Етники Иншуърънс Къмпани (Етники Асфалистики) и Обединена българска банка (ОББ) планират да създадат смесено дружество, съобщи управителят на НБГ Теодорос Карадзас на 4 юни по време на презентацията на НБГ Груп. Новата компания косвено ще бъде под контрола на НБГ, доколкото гръцката банкова група е мажоритарен собственик на ОББ (с 89.9%) и на Етники (75% от капитала). Иначе акциите на новото дружество ще си разпределят по равно ОББ и Етники. То ще развива както общо, така и животозастраховане, каза за БАНКЕРЪ главният изпълнителен директор и член на съвета на директорите на ОББ Стилиян Вътев. Тепърва предстои работа по правното осъществяване на идеята, допълни той. Чрез подобно начинание ОББ смята да съчетае банковите услуги със застрахователни. Ще се използва съществуващата клонова мрежа на кредитната институция. Ще можем да се наложим, защото особено в животозастраховането има все още добър потенциал, обобщи той.Освен новите застрахователи от НБГ на българския пазар присъстват и още две гръцки групи. Става дума за Интерамерикан (второ място в Гърция) и за Ей Ай Джи.Етники е най-голямата компания в Гърция с над 20% пазарен дял. Създадена е през 1891 г., а от 1946 г. е публично дружество, което се търгува на атинската фондова борса. Има 67 клона в Гърция, един в Кипър и дъщерна компания в Румъния - Гаранта. Тридесет и седем на сто от общите премии за 1999 г. са от животозастраховане, 21% - от автомобилно, 7% - от общо застраховане. Извършва и презастрахователна дейност. От общо застраховане през 2002 г. българските дружества събраха 466.760 млн. лева. Брутните премийни приходи в животозастраховането пък бяха 47.359 млн. лева. През тази година обаче сумата ще е доста по-малка, като се има впредвид премахването на данъчните облекчения за застраховки Живот. Вече само 10% от облагаемия доход могат да се влагат в застраховки, без да се плаща данък общ доход. Така че смесената компания между ОББ и Етники явно ще коригира пазарните дялове на конкурентите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във