Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОРЕЛ ЛЕТЯ ДОБРЕ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

Предварителните прогнози за премийните приходи на ЗК Орел за първото тримесечие на 2003 г. показват над 20% ръст в сравнение със същия период на 2002 г., съобщи за БАНКЕРЪ изпълнителният й директор Симеон Петков. Това означава, че дружеството ще събере постъпления от 4.468 млн. лева. (Към 31 март 2002 г. премиите са били 3.723 млн. лева.) Резултатът, според него, се дължи на разчистването на проблема с висящите щети, които са изплатени, както и на успешното преструктуриране на дейността, осъществено през 2001 и 2002 година. На проведеното на 25 март 2003 г. общо събрание на акционерите на дружеството са били обявени окончателните резултати за 2002 година. Според отчета на компанията е регистрирана загуба от 1.8 млн. лева. Брутните премийни приходи са на стойност 17.5 млн. лева. Близо 60% от тях се падат на автомобилното застраховане. От полици Каско са събрани 4.6 млн. лв., от Гражданска отговорност 6.6 млн. лв., а от Зелена карта - 900 хил. лева. Извършени са промени в устава на дружеството за добавка в предмета на дейност във връзка с получаването на лиценз за застраховка на кредити. Промени в ръководството на Орел не са били гласувани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във