Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОПОЗИЦИЯТА НЕДОВОЛНА ОТ ДОКЛАДА ЗА ЗЪРНОТО

Петима депутати от дясната опозиция внесоха в деловодството на парламента анекс към доклада на временната анкетна комисия, която проверяваше как се съхранява, обменя и продава зърното от агенция Държавен резерв и военновременни запаси. Те са убедени, че в текстовете на основния документ, подписан от тях с особено мнение, има съществени пропуски, неточности и прикриване на очевидни факти. Владислав Костов, Росица Тоткова, Венцислав Върбанов, Моньо Христов и Димитър Стефанов смятат, че от държавния резерв са изчезнали не 50 хил. т пшеница, а двойно повече и основания за това им дава самият доклад. Там е отбелязано, че четири зърнобази - Стралджа, Болярово, Ставерци и Обнова, изобщо не са били споменавани в отчетите и балансите на резерва, предоставени на анкетната комисия, и по тази причина не са били проверявани. Силозите мистериозно се появяват едва в една справка от 25 март 2004-а, отнасяща се до подмяната на зърнените запаси, извършена през март, април и юни 2002 година. В нея е записано, че отпуснатите тогава 107 хил. т пшеница под формата на стокови заеми са били възстановени на порции до 2004 година. Последните 48 хил. т са върнати от пет фирми - Витиви ЕООД, ВиН АД, Митам ООД, Елеганс ООД и ДБС Инженеринг ООД, година и половина след определения от закона срок. Житото е било прибрано в зърнобазите в селата Стралджа, Ставерци, Обнова и Болярово, които са собственост съответно на Бек интернешънъл АД - Добрич, на Кондор и сие мелници - Червен бряг АД, на Мел индустриал АД - Плевен, и на Витиви. Впрочем схемата със стоковите заеми се посочва от депутати, в това число и от председателя на анкетната комисия Пламен Моллов (виж интервюто с него), като един от основните начини за облагодетелстване от сделките с държавното зърно. Тя е и една от най-изгодните, тъй като подмяната на запасите в държавния резерв е ставала непосредствено преди жътвата, когато има дефицит на пшеница и цената й скача. Същевременно фирмите, участвали в търговете, са получили зърното срещу гаранция от 130% от размера на предоставения им стоков кредит и са плащали единствено ДДС-то, което е 34 лв. за тон. Както в. БАНКЕРЪ писа в бр. 13 от 3 април 2004-а, от тази схема са се възползвали най-вече Таврос интернешънъл ООД, Митам ООД, Петков и Шмалцл ООД, Акома ЕООД, БГ Снакс, Витиви ЕООД и ВиН АД. Внезапна депутатска проверка в забравените хранилища показала, че в тях има не повече от 300 т зърно и че договорите за съхранението му в два от случаите са сключени не със собствениците на силозите, а с наемателите - Ивони 03 ООД и ЕТ Нитти - Йоанита Цакова. Участници в анкетната комисия твърдят, че това пък е друга схема за източване на зърно от Държавния резерв. Така при евентуално установяване на липси служителите на резерва трудно биха могли да определят кой точно е нарушителят - собственикът или наемателят, за да му наложат глоба, запорират имуществото или, за да му отнемат лиценза за публичен склад. За разочарование на опозицията нито различните схеми, нито имената на фирмите били записани в окончателния доклад за проверката. Те обаче са залегнали във възражението им, което ще бъде прочетено в пленарната зала през следващата седмица.СХЕМА 1Основни участници в търговете за обмен на зърнените запаси през 2002 годинаМирчо Митюв ПетковТаврос интернешънъл ООД - гр. Правец, 8500 т Митам ООД - гр. Правец, 9000 т Петков и Шмалцл ООД - гр. Правец, 9000 тсобственик на зърнобаза Козлодуй наемател ЕТ Събка ТодороваКирилка Ангелова АнгеловаАкома ЕООД - гр. София, 10 000 т БГ Снакс ООД - гр. София, 8484 тЦоло Петков Йотовнаемател на зърнобаза Ряхово, собственост на ЕТ Николай Инчовски - гр. ПравецВитиви ЕООД - гр. Етрополе, 7000 т ВиН АД - гр. Пловдив, 9000 тсобственик на зърнобаза Болярово СХЕМА 2Възстановено зърно през 2004 годинаВитиви ЕООД, 7000 т ВиН АД 9000 тзърнобаза Стралджасобственик - Бек интернешънъл АД, гр. Софиянаемател Ивони 03 - гр. Правец ЕТ Николай Инчовски - гр. Правец, собственик на зърнобаза Ряхово, наета от Витиви ООДМитам ООД - гр. Правец, 9000 тзърнобаза Ставерцисобственик Кондор и сие мелници - Червен бряг АДЕлеганс ООД - гр. Враца, 8000 тзърнобаза Боляровособственик Витиви ВиН АД, Пловдивнаемател ЕТ Нитти-Йоанита Цакова - гр. ТетевенДБС Инженеринг ООД - гр. София, 8000 т Адонай-7, износител на 7000 т през 2003-азърнобаза Обнова собственик Мел индустриал ООД - гр. Плевен

Facebook logo
Бъдете с нас и във