Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОКОЛО 250 ЛВ. ЩЕ Е ЗАСТРАХОВКАТА ЗА СИНДИЦИ

Годишна застрахователна премия между 250 и 300 лв. да заплащат синдиците, предлага правосъдното ведомство. Изискването тези професионалисти задължително да се застраховат за вреди, които са причинили на кредиторите, бе записано в Търговския закон с промените, които бяха направени в него през юни 2003-а.Изпълнението на тази разпоредба се забави няколко месеца, защото не бе ясно на каква база да се пресмята застрахователната стойност. Експертите са предложили два варианта - според единия базата е трябвало да бъде капиталът на фалиралото предприятие, а според другия - балансовата стойност на активите му. Но и двете предложения са били отхвърлени, тъй като не отразяват точно състоянието на фалиралите фирми. Държавните предприятия почти винаги имат много голям капитал, а имуществото им може да струва твърде малко. Синдикът трудно може да определи и балансовата стойност на активите, ако фалиралото дружество е занемарило счетоводството си. От друга страна, синдиците са длъжни да се застраховат в тридневен срок след избирането им на тази длъжност. Затова е било решено застраховките да не зависят от състоянието на предприятията. Ще бъде определена задължителна минимална сума на обезщетението, полагаща се на кредиторите -10 хил. лв. за една щета или 20 хил. лв. за множество действия на синдика, които са довели до увреждане на кредиторите. Отделно от това синдиците ще могат да се застраховат доброволно за други застрахователни събития, които биха ощетили кредиторите.Условията за задължителните застраховки са записани в проект на наредба за синдиците, който е изготвен от правосъдното ведомство. До седмица се очакват становищата на министрите на финансите и на икономиката. Това означава, че наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник най-рано в края на март.Първият изпит за синдици ще бъде през май, предвижда също наредбата. Съгласно промените в Търговския закон от миналото лято, ще го полагат и сегашните около 700 синдици, и бъдещите кандидати за тази професия. Досега няма подобни изисквания. Изпитът ще бъде писмен и устен, като писменият ще бъде под формата на тест. За да се издържи той, кандидатът трябва да е отговорил вярно на две трети от въпросите. Тези, които издържат изпита и станат синдици, ще трябва да правят всяка година вноска за своята преквалификация. Предлага се тя да е равна на две минимални работни заплати (сега най-ниското възнаграждение е 120 лв.) и тази сума ще се превежда по специална сметка в Министерството на правосъдието. Ведомството ще организира обучителни курсове в различни градове на страната, отделно от това е предвидена възможност за задочно обучение. С част от средствата ще се отпечатват учебни помагала за синдиците.

Facebook logo
Бъдете с нас и във