Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОК БЪЛГАРИЯ И ЗОК РОДОПИ СЕ РАЗМИНАХА С ЛИЦЕНЗА

На две здравноосигурителни компании - ЗОК България и Родопи, е отказала лиценз Комисията за финансов надзор (КФН), като се позовава на Закона за КФН и на Закона за здравното осигуряване. Това стана ясно на брифинг на комисията на 22 октомври.Здравноосигурителна компания България е поискала на 19 май 2003 г. лиценз за доброволно здравно осигуряване. Според КФН обаче, документите, придружаващи заявлението, са съдържали неверни, неточни или непълни данни, които са в разрез с изискванията за лицензиране в Закона за здравно осигуряване. Комисията е изпратила четири писма до компанията, с които е поискала допълнителни разяснения, документи и действия за отстраняване на неточностите. Въпреки кореспонденцията са останали висящи въпроси, свързани с акционерното участие в дружеството. С писмо ЗОК България уведомява комисията, че двама от акционерите: БЕ ЕЛ Финансова компания АД, регистрирана в Цуг, Швейцария, и физическо лице, притежаващи дялове от по 16.68%, са ги прехвърлили на две физически лица. Сред документите, доказващи прехвърлянето, е и временно удостоверение за около 800 акции, което е джиросано от Димитър Тадаръков в качеството му на представител на Бе Ел Финансова компания. Подписът му обаче фигурира и на мястото на получателя на акциите. Според КФН това поставя под съмнение действителността на извършената сделка по джиросване на акциите. Интересно е, че ЗОК България вече е регистрирана в съда, без да е получила лиценз, което също е неправомерно. В Комисията смятат че съдиите четат предимно Търговския закон, но пропускат специализираните финансови закони.Заявление за издаване на лиценз за доброволно здравно осигуряване е поискано и от Здравноосигурително дружество РодопиАД София. При направения цялостен преглед на документите са открити сериозни недостатъци и непълноти. Комисията е изпратила две писма до дружеството за изясняване на проблемите. На второто дори няма отговор в указания едномесечен срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във