Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОГЛЕЖДАМЕ СЕ В КРИВОТО ОГЛЕДАЛО НА ЕС

ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ПАРТЬОРСКИ ПРОВЕРКИ ПРЕЗ ЮЛИ ЩЕ ОЦЕНЯВАТ ГОТОВНОСТТА НИ ЗА ЧЛЕНСТВОПри шампионското темпо на преговорите за присъединяването ни към Евросъюза не бе обърнато особено внимание на предупрежденията, че нещата не се свеждат само до отварянето и затварянето на глави, а и до изпълнението на поетите ангажименти. Известно отрезвяване настъпи, когато в споразумението за края на преговорния маратон бе включена т.нар. мониторингова клауза и надвисна заплахата приемането на България в общността да не стане по план. Тези опасения най-вероятно ще отпаднат на 12 октомври тази година, когато ще бъде публикуван редовният доклад на Европейската комисия за напредъка на страната ни. Властите у нас са убедени, че това ще е последният предприсъединителен доклад на комисарите. Преди да изслуша Одата на радостта обаче, на администрацията й предстои едно наистина горещо лято, през което ще посрещне 25 партньорски проверки от ЕС. Те ще се проведат през юли и ще трябва да установят как изпълняваме поетите вече ангажименти. Инспекциите ще включват представители на всяка една от 25-те държави членки от Европейската комисия, като заключенията им ще се прибавят към изготвения през май предварителен мониторингов доклад. Ако се съди само по неговите заключения, е необходимо чиновниците ни да се молят инспектиращите да погледнат по-снизходително на кандидатурата ни и да не са особено педантични. В противен случай действително ще ни се наложи да свалим розовите очила, както призова неотдавна премиерът Сакскобургготски. Според експерти от Министерския съвет, имасериозно забавяне при приемането на няколко важни законопроектаСред тях са недовършеният Закон за здравето и чакащите своя ред поправки в Закона за застраховането, с който компаниите от бранша ще бъдат освободени от задължението да инвестират до 50% от своите резерви в ценни книжа, емитирани или гарантирани от държавата или общините. След корекции в Кодекса за социалното осигуряване от подобно бреме ще се отърват и пенсионните фондове. Важен е и разглежданият в момента от здравната комисия на парламента проектозакон за генетичномодифицираните организми, чийто срок за приемане изтече в края на юни. Неслучайно хората на Романо Проди са отбелязали в своя доклад, че: Новото законодателство за генетично модифицираните организми трябва скоро да бъде прието, ако България иска да се придържа към своята вътрешна законодателна рамка. Сред нетърпящите отлагане проекти са и тези за паметниците на културата и гражданското въздухоплаване, твърдят участници в преговорния процес. Страната ни е отнесла сериозни критики и заради забравените подзаконови нормативни актове към приетия през пролетта на тази година Закон за обществените поръчки. Няколко месеца след обнародването му все още не е готов дори правилникът за неговото прилагане. Отделно в Министерството на икономиката ще трябва да се потрудят и за разработването на две наредби. Едната ще регламентира възлагането на поръчки за суми под минимално установените в закона прагове, а другата ще уреди конкурсите в сфери, свързани с отбраната и националната сигурност. Размотаването около новите закони даде основание на министъра по европейските въпроси Меглена Кунева да призове парламента да не излиза във ваканциядокато не си свърши работата. Но на подобни призиви председателят на комисията по Европейска интеграция в Народното събрание Даниел Вълчев обикновено отговаря, че никой не е питал парламентаристите при разработването на графиците и впоследствие от тях не могат да се искат чудеса. По време на семинар в гр. Сандански Кунева посочи като най-проблематично изпълнението на ангажиментите по главите Енергетика, Земеделие, Околна среда и Транспорт. Заблуда би било обаче да се смята, че по останалите раздели всичко е наред. Още много има да се свърши в сферата на свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали, да речем. За обсъждане в парламента предстои да бъде внесен до края на годината и проектът за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. С него от януари 2005-а минимално защитеният размер на спестяванията ще стане 22 000 лева. До края на годината е необходимо да бъде създаден и специален орган за извънсъдебно решаване на спорове между банките и техните клиенти. От Брюксел също така препоръчват да се внесат изменения в Закона за защита на личните данни, тъй като основните понятия в него не съотвествали на възприетите в Евросъюза. По глава Конкуренция София е посъветвана да съгласува предварително всички евентуални преференциални мерки - като разсрочване и отсрочване на данъчни задължения, преотстъпване на социални осигуровки и законодателни мерки, свързани с приватизацията.Никак няма да е леко и на данъчната администрация. Еврокомисията иска спешно да бъдат приети разпоредбите за акцизните складове. Тяхното въвеждане е предвидено за началото на 2006-а, но нормативната база трябва да е налице доста по-рано. Закъсняваме и с подготовката по прехвърлянето на правомощията от данъчните власти към Агенция Митници по събиране на акциза при сделки във вътрешността на страната. В мониторинговия доклад на Европейската комисия е обърнато особено внимание на необходимостта от засилване на вътрешния контрол, одита и разследването на данъчните измамиОчакванията са от 2005-а у нас да заработи Службата за фискални разследвания (добила популярност като данъчна полиция). Но не е съвсем ясно как ще стане това, след като законопроектът за нейното създаване още не е минал през пленарната зала. Сравнително по-малко са забележките по глава Бюджет и финансови въпроси. Те са свързани предимно с хармонизирането на българската финансова статистика с тази на ЕВРОСТАТ.Не се спазва обаче срокът за преструктурирането на Агенция Митници. Както БАНКЕРЪ вече писа, то включва обособяването на митническото разследване и разузнаване в две отделни дирекции към централното митническо управление. Тези по наркотрафика и контрола върху стоките с възможна двойна употреба пък се предвиждаше да бъдат обединени най-късно до края на януари. Почти непосилна изглежда задачата на правосъдното министерство да внесе до ноември 2004 г. за обсъждане в Министерския съвет на Административния кодекс, който ще замени сега действащите закони за административното производство, за административните нарушения и наказания и за Върховния административен съд. А да не забравяме, че до присъединяването ни към ЕС трябва да бъдат приети и нови Гражданскопроцесуален и Наказателнопроцесуален кодекс. Поетите, но неизпълнени досега от България ангажименти не са се оказали пречка да започне работата по подготовката на бъдещия договор за присъединяванекойто страната ни ще подпише с държавите от общността. Експерти от Дирекция Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции към Министерския съвет съобщиха за в. БАНКЕРЪ, че вече е ясна структурата на документа от 5000 страници. Той ще се състои от познатите ни от преговорния процес 31 раздела. Допълнително към него ще бъдат подписани приложения, протоколи и други. В тях ще бъдат посочени общите принципи на интегрирането ни в ЕС, клаузи, коригиращи някои от сега действащите договорености, постоянни и временни разпоредби, норми отнасящи се до Шенгенското законодателство, и директиви, приети от Европейския съвет или от Съвета на министрите и Европейския парламент, които не са били разглеждани в хода на преговорите. Едно от най-важните приложения ще е това, с което ще се регламентират финансовите и бюджетните въпроси по договора за присъединяване. Със заповед на министър-председателя Симеон Сакскобургготски координацията по съгласуването на текстовете от бъдещия договор е възложена на ръководителя на мисията ни към Евросъюза Станислав Даскалов, на дирекцията Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции с ръководител Зинаида Велева и на дирекция Европейска интеграция във външното ведомство, чийто началник е Бойко Мирчев. Междувременно във вторник ( 29 юни) в Държавен вестник бе обнародвано изменението на Постановление N33 на правителството от 2002 г. за организацията и координацията на подготовката за присъединяването на България към ЕС. Публикуваното решение предвижда създаването на две нови работни групис което общият им брой набъбва до тридесет и три. Първата от тях ще се зинимава с дейностите по изпълнение на политическите критерии за членство. Втората ще се оглавява от заместник-министъра на финансите Любомир Дацов. Тя ще се нарича Лисабонска стратегия и ще има грижата да съгласува всички начинания, свързани с този стратегически документ на Евросъюза, чиято цел е да превърне Общия вътрешен пазар в най-бързо развиващата се икономика до 2010 година. Друга новост е създаването на Съвет за мониринг и контрол като консултативен орган към Съвета по европейска интеграция. На практика той ще обедини съществувалите досега Основен екип (в които влизаха ръководителите на работни групи) и Координационен съвет (в който попадаха заместник-министрите по евроинтеграцията в съответните ведомства или техни представители).

Facebook logo
Бъдете с нас и във