Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОДИТЪТ ОГРАНИЧАВА УКРИВАНЕТО НА ДАНЪЦИ

Михаил Динев - председател на УС на ИДЕС, пред в. БАНКЕРЪГ-н Динев, как ще реагира ИДЕС на приетите на 14 октомври промени в Закона за счетоводството?- За съжаление вече нищо не можем да направим. Законът е приет и ние ще трябва да го спазваме. Ще се опитаме да ограничим възможните негативни ефекти от приетите изменения...Какви негативни ефекти очаквате?- Знаете, че приетият чл.5б в закона дава прекалено големи правомощия на министъра на финансите да изготвя методически указания и нормативни документи за счетоводството. Представете си, ако Министерството на финансите попадне под управлението на някой недобросъвестен човек. С дадените му правомощия той може да нанесе много вреди на счетоводната професия. Надявам се обаче, че това ще си остане само едно опасение.Какви ще са последствията от влизането в сила - със задна дата, на измененията в Закона за счетоводството, които ограничават кръга на предприятията, подлежащи на задължителен одит?- Това изменение е едно недомислие. То е вредно за бизнеса, тъй като годината вече приключва, много предприятия са сключили договори с експерт-счетоводителите за проверка и заверка на отчетите им. В голяма част от фирмите одитите са започнали и сега какво ще стане, ако се окаже, че някое дружество вече не подлежи на задължителен одит? Шефовете му могат да си поискат обратно парите, които са платили на експерт-счетоводителя. Но нали той вече е свършил някаква част от одита? Всичко това може да създаде доста неразбории. Освен това, според мен, въвеждането на един нормативен документ със задна дата противоречи на конституцията, но това могат да коментират по-подробно съответните компетентни лица.Всъщност аз не виждам причина да се ограничава броят на фирмите, подлежащи на задължителен одит. Все пак проверката и заверката на счетоводните документи е един вид контрол върху счетоводството на дружествата, в това число и върху данъците, които те дължат. Получава се едно противоречие - от една страна, държавата се оплаква, че се крият данъци и че се източват огромни суми ДДС, а от друга, занижава контрола върху счетоводството на фирмите, като ограничава кръга на дружествата, които подлежат на задължителен одит. Просто недоумявам защо се прави това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във