Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОДИТОРИ ПИСАХА ДВОЙКА НА БАЕЗ

Куп нарушения в дейността на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), установени от Сметната палата, са отразени в доклад за резултатите от одита на финансовите операции на агенцията през финансовата 2003 година. Документът е от 5 май тази година и е публикуван в сайта на Сметната палата.Основната нередност, която се констатира в него, е, че агенцията е сключила почти три пъти повече договори за своя сметка, отколкото за сметка на държавата. През 2003 г. по линия на държавното застраховане (по правило - застраховки, които покриват политически и финансови рискове и са валидни за страните извън ЕС, както и за САЩ, Канада, Япония, Австралия) са сключени 41 договора с общ кредитен лимит 5 130 795 лв. , а за сметка на БАЕЗ са сключени 108 застрахователни договора с общ кредитен лимит 18 418 045 лв.(в тези случаи покритието не обхваща политическия риск, а само краткосрочен търговски риск, вътрешнотърговски риск, карго и имущество, валидни за страните от ЕС). Според експерти от застрахователния бранш този ефект се обяснява с това, че е имало намерение тази дейност на БАЕЗ да се приватизира и затова наблегнали на нея с оглед да се увеличи нейната привлекателност.Известна част от препоръките на одиторите са свързани с действията на Междуведомствения съвет по експортно застраховане (МВСЕЗ е орган към Министерския съвет) и засягат предимно условията и реда за инвестиране на свободни средства и за осъществяване на разходи, както и отчетността по отношение на дейността за сметка на държавата. Констатирани са нередности, свързани с дейността и на предишни ръководства на БАЕЗ - съобщиха от агенцията. Това се отнася до изплащането на извънредна заплата на изпълнителния й директор (през 2002 г.) и до несъвършенствата в договора за консултантски услуги, сключен с Българска рейтингова агенция АД, които са погълнали трошили доста държавни пари. От януари 2003 г. възнагражденията на персонала на агенцията се увеличават с 10%, като са подписани анекси към трудовите договори, а промяната не е отразена в поименното разписание на длъжностите.Средната работна заплата на персонала през 2002 г. е 535 лв., а за 2003 г. е 508 лева. Намалението се дължи на това, че служителите й се увеличават от 19 през 2002 г. на 26 през 2003 година.Сегашният изпълнителен директор на БАЕЗ Дочо Карадочев и останалите членове на съвета на директорите са категорични, че подобни нередности няма да бъдат допускани. В свое решение от 27. 2. 2004 г. съветът на директорите на БАЕЗ реши договорът с Българска рейтингова агенция АД да бъде прекратен, обясниха от БАЕЗ.Нарушения с преразход на държавни средства има и при отчитането на командировките в страната и в чужбина, не са спазени всички нормативи при инвестирането на свободните средства, формирани от дейността за сметка на агенцията, установени са неточности при изготвянето на финансовите отчети за 2002 г. и за 2003 година.През 2002 г. БАЕЗ приключва със 110 хил. лв. печалба, а през 2003 г. с 38 хил. лв. загуба. Според доклада на одиторите отрицателният резултат се дължи на неотчетените приходи от дейността за сметка на държавата, на завишени (с 35 хил.лв.) административни разходи и на получени по-малко приходи (с 245 хил. лв.) от операции с финансови активи и инструменти (краткосрочни ДЦК и общински облигации). От БАЕЗ обаче обясниха, че промяната във финансовия резултат се дължи на активизацията на дейността й. През изминалата година са изплатени застрахователни обезщетения в размер на 68 953 лв., което е доказателство за по-активната дейност на агенцията в подкрепа на българския износ. За сравнение, през 2002 г. не са направени разходи за изплащане на застрахователни обезщетения.

Четете още

Банкеръ Weekly

ТЪРСИ СЕ ШЕФ ЗА БАЕЗ

Шефовете на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) запазиха постовете си за неопределено време. В началото на миналата седмица (1 октомври) трябваше да... Още »
Банкеръ Weekly
криза

Банковите заплати се сриват

Текучеството е огромно, заплатите - 700 лева. Още »
Банкеръ Weekly

Спас Русев действа незаконно и против решението на съда

Дмитрий Косарев, собственик на Empreno ventures LTD, пред в. "БАНКЕРЪ"
В ексклузивно интервю руският бизнесмен Дмитрий Косарев разкрива подробности около войната за собствеността на "Виваком". Още »
Facebook logo
Бъдете с нас и във