Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ТЪРСЯТ СЪМИШЛЕНИЦИ

Корупцията е слабост на човека, а не недостатък на неговото времеСенекаВсяко действие на измама, престъпно деяние или недоглеждане, чийто резултат е незаконното използване на публични ресурси, може да се определи като корупция. Същото важи и за действията, които нарушават принципа на равенство на всички граждани пред държавната администрация, като за сметка на това се облагодетелстват лицето, извършило съответното действие, или трета страна, извличаща изгода от него. Тази дефиниция на корупцията направи Едуардо Руиз Гарсия, началник на кабинета на председателя на Европейската сметна палата, по време на международната конференция Роля и взаимодействие на върховните одитни институции с други органи в борбата срещу измамите и корупцията, която се проведе в хотел Шератон на 25 и 26 февруари. Форумът, организиран от българската Сметна палата съвместно с Европейския съюз, и проект Отворено управление на Американската агенция за международно развитие предизвикаха разгорещени дискусии в публичното пространство през седмицата. Отприщването на задочния спор за размера на корупцията и подкупността в съдебната и изпълнителната власт между заместник-посланика на САЩ у нас Родерик Мур (от една страна) и заместник-главния прокурор Христо Манчев и правосъдния министър Антон Станков (от друга) бе само част от повдигнатите проблеми, свързани с измамите и корупцията в държавния сектор.Най-често срещаните видове незаконни дейности в Европейския съюз съвсем не са непознати у нас (през 2001 г. в ЕС са приключени преписки по 663 случая на измама за 564 млн. евро). Към тях спадат кандидатстването за дарения и субсидии за дейности, които не отговарят на условията от нормативната уредба, представянето на фалшиви фактури и документи, неправомерното сключване на договори - вътрешни сделки и протежиране, конфликт на интереси между органите, които възлагат поръчките и фирмите изпълнителки. Широко разпространена е корупцията сред длъжностните лица, както и шуробаджанащината. Класически са и примерите на незаконна търговия на цигари, контрабанда и нередности в плащането на мита, а също така и избягването на данъци (най-вече на ДДС, който е основен източник за финансиране на бюджета на ЕС).Участниците в конференцията заявиха, че за да имат ефект мерките срещу корупцията в България, е необходимо взаимодействие между всички институции, които имат отношение към проблема - Сметната палата, АДВФК, данъчната и митническата администрации, НСИ, Агенцията Бюро за финансово разузнаване, АДВ, агенциите за приватизация и за следприватизационен контрол, МВР и органите на съдебната власт.Трябва да се направи преглед на законодателството, за да се предотвратят затворените кръгове, в които се оказват някои от органите за борба с измамите и корупцията, категоричен бе шефът на Сметната палата Георги Николов. Той смята, че ефективността на подопечната му институция е ограничена поради липсата на правомощия за налагане на санкции в случаи на установени нарушения на закона. При сега действащото законодателство констатациите на извършени от палатата проверки трябва да се препотвърдят и от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК). Директорът на АДВФК Гинка Драганинска също обърна внимание на несъвършенството на този регламент. Според нея много често Сметната палата е изпращала в агенцията констатации за нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които не може да бъде търсена административнонаказателна отговорност поради изтичане на сроковете за санкциониране. От направените през миналата година 5547 проверки на обществени поръчки по 1055 са установени нарушения, съобщи Драганинска. Заради краткия давностен срок само по 489 случая обаче е имало правна възможност да се наложат санкции. До миналата година давностният срок беше шест месеца след извършване на престъплението, а след направените изменения в Закона за обществените поръчки вече е една година. Според Драганинска през 2002 г. 1389 одитни доклади с данни за извършени престъпления са предадени на прокуратурата. АДВФК е предоставила 814 констатации за невнесени по време на одити задължения към държавния и общинските бюджети. На служителите на агенцията обаче не им е известно какви действия са били предприети за събиране на укритите задължения. За съжаление нямаме обратна връзка с данъчните, оплака се Драганинска. - Може би нормативно трябва да се рагламентира механизъм за обмен на подобна информация. Европейската практика показва, че усилията, предприети срещу измамите и корупцията, са най-ефективни, когато се прилагат от самите държавни институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във