Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОЦЕНИТЕЛИТЕ ЩЕ ПРАВЯТ СВОЯ КАМАРА

Оценителите задължително да се обединят в Камара по подобие на Института на дипломираните експерт-счетоводители, предвижда проектозакон, внесен в парламента от група депутати. Друго предложение е вещите лица да полагат изпит пред камарата, за да могат да упражняват тази дейност. Правилата за този изпит пък ще се утвърждават от Комисията за финансов надзор, която ще контролира камарата, която иначе ще е независима институция. Мегакомисията трябва да организира и учредителното събрание на новата структура, което ще се проведе три месеца след приемането на законопроекта. В учредителната сбирка ще могат да участват само лицензираните оценители от Агенцията за приватизация, които не са прекъсвали дейността си за повече от 18 месеца. Според преходните разпоредби на проектодокумента учредителите (т.е. действащите експерти) ще бъдат вписани веднага в регистъра на камарата, т.е. няма да полагат изпит.Ралица Агайн, която е един от вносителите на законопроекта, не бе сигурна дали е необходим изричен текст и за вещите лица, които съдът назначава, за да правят например оценки на непарични вноски (апорти) в капитала на търговски дружества. Законът казва, че друг не може да се нарича оценител и да извършва тази дейност, отбеляза Агайн. Освен по закона за приватизацията оценители или вещи лица в момента се ангажират и по законите за реституцията, за ценните книжа, за държавния вътрешен финансов контрол, по Гражданския и Данъчно-процесуалния кодекс и други. Сега правото за осъществяване на дейност като независим оценител се придобива единствено по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители от 2002 година. Тя обаче засяга само дейността на Агенцията за приватизация, а не и оценките, извършвани по поръчка на други органи. Освен това професионалната отговорност на оценителите се ограничава до виновно причинени щети, но доказването на виновност е сложен процес, твърдят авторите на законопроекта. Обществеността е почти ежеседмично свидетел на публикации в медиите за сделки с разпореждане с държавно или общинско имущество, които се основават на независима оценка и които видимо се различават от действителната пазарна стойност на обектите, пише в мотивите към проекта.Предвидена е възможност за оспорване на оценки, а когато става дума за държавно или общинско имущество, това ще може да прави всеки български гражданин. Възражението ще се разглежда от камарата. Оценител, който е направил три оценки, обявени за неверни, ще губи правата си. А тези, които 18 месеца не са извършвали дейност, ще трябва да се явят на контролен изпит. Правата ще се губят напълно, когато периодът на бездействие продължи три години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във