Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЩИНСКА ТАКСА БАВИ ВЛИЗАНЕТО НА БМФ В КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦАТА

Синдикът на Варненска корабостроителница Димитър Смиленов намери доста елегантен начин да изпревари уволнението си по искане на Банковата консолидационна компания. В началото на седмицата той депозира оставката си в местния окръжен съд с мотива, че БКК, която е най-големият кредитор на завода, се отнася безпардонно към работата му. Освен това Смиленов заяви за в. БАНКЕРЪ, че за да не бъде унижаван повече, е купил за 50 лв. вземане с номинален размер от 1000 лв. и така е станал кредитор на завода. В това си качество той не може повече да изпълнява служебните задължения на синдик. По искане на БКК за 18 октомври бе насрочено общо събрание на кредиторите на Варненска корабостроителница с единствена точка в дневния ред за смяна на един от синдиците. Преди месец БКК официално поиска оставката на Смиленов. Макар и по закон да не е задължително, редно е, когато претендираш за нечия оставка, да поискаш обяснение от съответния човек, да изкажеш възраженията си и да изслушаш неговите, каза по този повод Смиленов. Той е подал оставката си във Варненския окръжен съд още на 10 септември, но съдията по несъстоятелността Ванухи Аракелян все още не я е разгледала. Смиленов е синдик на завода от обявяването му в несъстоятелност през 1999 година. БМФ все още не е влязъл във владение на активите и имуществените права на Варненска корабостроителница, въпреки че приемно-предавателните комисии завършиха своята работа преди десетина дни. Морският флот спечели имуществото на завода на търг, проведен на 10 април. Според председателя на съвета на директорите на БМФ Славейко Стайков представителите на параходството не можели да открият синдиците, за да подпишат те предавателния протокол. През седмицата на заседание на борда на морския превозвач в София, където присъствал другият синдик на корабостроителницата Владимир Цачев, станало ясно, че няма разминаване във вижданията на двете страни за начина, по който да приключи процесът. Остава да се плати единствено общинската такса в размер на 2% от стойността на сделката за активите на Варненска корабостроителница, за да бъде въведен във владение новият собственик, смята Цачев. Става въпрос за над 700 000 лв., които БМФ трябва да внесе в общинския бюджет на Варна. Таксата още не е преведена, но тя не е проблем, каза на свой ред Славейков Стайков.До дни ще се разбере дали заводът ще се управлява от двама синдици, или от един. Съдия Аракелян трябва да подпише оставката на Смиленов и да определи служебен синдик. Стайков съобщи, че се подготвя преобразуването на активите на корабния завод в ново самостоятелно дружество, за което ще се търси стратегически партньор. Кандидати не липсват - желаещите да придобият повече от 50% от капитала на бъдещата фирма набъбнаха до 11, след като миналата седмица на оглед са минали и представители на гръцка фирма. Междувременно стана ясно, че най-късно до края на следващата седмица трябва да излезе решението на Варненския окръжен съд по петте дела, заведени срещу план-сметката за разпределение на активите на Варненска корабостроителница. Правните процедури по тях отново са възобновени, след като на 9 септември кипърската фирма Ултрабултранс-газкомерс лимитед (приемник на вземането на ЦКБ за 5 130 160 лева) е представила поисканите от съда документи, удостоверяващи, че тя наистина е изкупила кредита. Процесите бяха спрени за близо месец, след като офшорката изкупи вземането на Централна кооперативна банка към Варненска корабостроителница. Сега се чака само решението на съдия Аракелян. Съдебните процедури бяха заведени от кредитори на корабния завод, недоволни от начина, по който бяха разпределени 35.5 млн. лв., платени от БМФ. Според тази схема, вземанията си трябва да получат единствено обезпечените кредитори БКК и Ултрабултранс-газкомерс лимитед.

Facebook logo
Бъдете с нас и във