Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЩИНИТЕ ЩЕ ПОЛЗВАТ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

Българските общини, които имат одобрени проекти по програма САПАРД и са сключили договори с Държавен фонд Земеделие, ще могат да разчитат на безлихвени заеми. Това реши Министерският съвет със свое постановление от 10 март. Както е известно, една от мерките по програма САПАРД на Евросъюза позволява и отделни общини да кандидатстват за средства. Необходимостта от допълнително финансиране обаче възникна поради големите разходи, които имат местните власти при изпълнението на проектите си. Занапред кметствата (само тези с одобрени проекти и сключени споразумения с фонд Земеделие) ще получават траншовете си по отпуснатите заеми по специална сметка в БНБ. Размерът на безлихвения кредит не може да надхвърля сумата на одобрените инвестиционни разходи, посочени в договора на общината с фонда. Първите заеми по приетото правителствено постановление ще бъдат предоставени в началото на април.На заседанието си на 10 март кабинетът одобри и план-сметката на фонд Земеделие за 2005 година. Според документа трансферът от републиканския бюджет към сметката на фонда ще е в размер на 160 млн. лева. Планираните собствени приходи пък възлизат на 10.5 млн. лева. Фондът ще похарчи през тази година общо 83. 863 млн. лева. От тях 56.5 млн. лв. ще са за безвъзмездно субсидиране на производители. Планирани са също 180 млн. лв. нетни разходи за дългосрочно кредитиране по инвестиционните програми на ДФ Земеделие и за рефинансиране на проекти по програма САПАРД чрез търговски банки. За покупката на торове за пролетната кампания фондът ще раздаде 12.5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във