Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧИХА ДОСТЪП ДО САПАРД

Европейската комисия уведоми българското правителство, че от началото на септември българските общини, физически и юридически лица ще могат да предлагат свои проекти по одобрените нови мерки на програма САПАРД. Финансиране по линия на програмата вече ще се предоставя и за създаването на организации на производителите, както и за изграждане на пазари и тържища. За изграждане и оборудване на нови или реконструкция на съществуващи пазари и тържища ще се разглеждат проекти от 100 хил. до 6 млн. евро. Така наречената горска мярка пък дава възможност да се кандидатства с проекти в областта на лесовъдството, залесяването на земеделски земи, преработката на горски продукти и др. на стойност от 1300 до 200 хил. евро. Две от одобрените нови мерки по САПАРД са изцяло насочени към публичния сектор. Пред изостаналите селски общини се открива възможност да получат пари за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура, за обновяване и развитие на селата, съхраняване на културното наследство и традиции. Минималната стойност на тези проекти трябва да е 30 хил. евро, а максималната не бива да надвишава 1 млн. евро, когато става дума за обновяване и развитие на селата, и 2 млн. евро при подобряване на междуселищната инфраструктура. Отпуснатите средства ще покриват 100% от направените разходи, за разлика от досегашната практика на субсидиране на не повече от 50% от инвестициите.Със средства по програма САПАРД занапред ще могат да се организират образователни курсове за фермери и тютюнопроизводители, собственици и ползватели на гори и лица, заети в селското стопанство. Това предвижда акредитираната нова мярка Подобряване на професионалното обучение. Пари са заделени и за оказването на техническа помощ и провеждането на разяснителни кампании сред кандидатите за финансиране по САПАРД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във