Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЩИНИТЕ ЛИ ЩЕ СЕ ОТЪРВАТ ОТ ДЪРЖАВАТА, ИЛИ ТЯ ОТ ТЯХ?

Данъкът върху доходите на физическите лица да постъпва изцяло в общинските бюджети от следващата година, предлага работната група за финансова децентрализация, оглавявана от вицепремиера Костадин Паскалев. Сега местните власти получават само половината от личните налози. Колкото до данъците, с които се облагат фирмите, експертите са на мнение, че те трябва да отиват изцяло в републиканския бюджет, като отпадне данък общини, а печалбите се облагат с единен данък от 23.5 процента. Целта на подготвяните от работната група промени в законодателството е да се осигури повече свобода на общините при планирането на очакваните приходи и да се спре мъчителното преразпределение на пари с участието на държавната хазна.През пролетта кметовете поискаха по-голяма част от данък общ доход, а в замяна да се откажат от данък общини. Но тогава Министерството на финансите обсъждаше по-друга схема, при която цели 80% от данъка върху доходите на физическите лица да отива в републиканският бюджет.В крайна сметка работната група е преценила, че е по-добре приходите от данък общ доход, които са доста по-голямо перо от данъците върху печалбата, да постъпват на едно място. При това разпределение общините ще получават от налози с около 200 млн. лв. повече. За да не бъде ощетена обаче държавата, като компенсация се предвижда да се намалят субсидиите, които кметовете получават от републиканския бюджет. Практиката сега, а и за в бъдеще ще е бедните общини да се субсидират от държавата, а тези кметства, които събират повече средства, отколкото са разходите им, да правят вноски в републиканския бюджет. Приеме ли се предлаганата финансова децентрализация, общият размер на субсидията за местната власт през следващата година ще намалее на 207 млн. лева. В резултат на преразпределението на данъците само осем общини, които са имали досега дефицит, ще се замогнат и ще започнат да правят вноски в републиканския бюджет. При повечето ще се стигне до намаляване на субсидията или до по-големи излишъци, които трябва да се внесат в хазната.Пренасочването на данъчните приходи ще създаде по-голяма ритмичност на приходите на общините, а събирането на данъците и връщането на надвнесени налози ще се улесни, смятат специалистите.Един от въпросите, който остава да виси, е свързан с преотстъпването на данъци. На земеделските производители например сега им се начислява 15% данък върху печалбата, но той им се отстъпва за инвестиции и те плащат само 10% данък за общините. Ако през следващата година обаче се въведе единна ставка от 23.5%, излиза, че печалбата им изобщо няма да се облага. В случай че предвижданите промени в данъчните закони влязат в сила от януари догодина, новото разпределение на данъците ще важи и при подаването на годишните данъчни декларации за 2002-а. Таксата за битови отпадъци пък може да се начислява и според изразходваната вода от домакинствата или консумираната електроенергия, ако се приемат промените в Закона за местните данъци и такси. Идеята сумата за предоставяна обществена услуга да зависи от показанията на електромера всъщност не е уникална - подобно предложение за телевизионната такса предизвика доста спорове.Кой колко да плаща за боклуците, днес зависи от данъчната оценка на имота, при което собствениците на луксозни жилища априори плащат много повече. Новата идея е таксата да се определя според количеството на сметта и броя на потребителите на услугата, но когато това не може да се установи (а то със сигурност няма да може), като база да се използва консумираната енергия или друга избрана от общинския съвет основа. Тъй като се очаква в срок до две години общинските съвети да създадат организация сами да събират тази такса, те ще могат да ползват услугите на данъчната администрация само срещу заплащане.Работната група предлага също така туристическата (курортна) такса да постъпва по бюджетната сметка на общината, а не в специален общински фонд за развитие на туризма, чието създаване е предвидено в Закона за туризма, който влиза в сила от 1 октомври 2002 година. Туристическите фирми обаче не са съгласни с тази постановка, опасявайки се, че кметствата ще използват приходите от курортната такса за финансиране на други дейности.Намеренията са да се даде по-голяма свобода на общинския съвет и при определянето на таксите за търговия с тютюневи изделия, вина и спиртни напитки. Както и да се даде възможност при затварянето на търговски обект да се възстановява част от годишната такса. За това настояваха фирмите от туризма, разчитащи на сезонна дейност.Предвижда се част от държавните имоти да бъдат прехвърлени на общините - става дума предимно за незастроени терени. С други промени в Закона за общинската собственост пък ще бъде увеличен от три на десет години максималният срок за отдаване на имоти под наем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във