Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБОРОТЪТ В ЕНЕРГЕТИКАТА ГОНИ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Оборотът на енергийните дружества за 2003 г. е бил над 11.7 млрд. лева, заяви ресорният министър Милко Ковачев в сряда (24 март) пред парламентарната Комисия по енергетика. Сумата е почти толкова голяма, колкото са приходите в държавния бюджет за миналата година (13.3 млрд. лева). Паричният поток в сектора се е увеличил с 15% спрямо 2002 г., когато е бил 10.1 млн. лв., а тенденцията през последните три години показва, че ръстът му е устойчив. Дружествата от системата на енергийното ведомство са внесли в хазната над 1.2 млрд. лв., което определя водещата роля на сектора не само при формирането на бюджета на страната, но и на общините и на Националния осигурителен институт. Електроенергетиката е внесла общо 672.1 млн. лв (от ЕРП са постъпили 165.6 млн. лв., от НЕК - 133 млн. лв., и от производствените дружества - 373.5 млн. лева). Държавното газово дружество Булгаргаз е напълнило хазната с още близо 367.4 млн. лв., а приносът на въгледобивните търговски дружества и топлофикациите е съответно 131 млн. и 44.8 млн. лева.Банките, опериращи на българския пазар през 2003 г., са предоставили на енергийните предприятия малко над 700 млн. лв. заеми, като тук се включват 155.6 млн. лв. оборотни кредити. Едноличните държавни енергийни дружества са приключили 2003 г. с обща счетоводна печалба над 414 млн. лева. И тук се очертава тенденцията на устойчив растеж. Водеща по този показател е електроенергетиката с обща печалба от 249.2 млн. лв.: при производителите на ток тя е 74.6 млн. лева, за седемте електроразпределителни дружества в страната общият финансов резултат е 122.4 млн. лв., а при НЕК - плюс 52.2 млн. лева. През 2003 г. ЕРП са продали над 19.3 млрд . киловатчаса електроенергия, което е с 4% повече в сравнение с предходната година. В бита са консумирани 48 на сто от доставения ток (увеличението спрямо 2002 г. е 1 процент), а стопанските потребители - останалите 52% (увеличението е с около 8 на сто). През миналата година НЕК е изнесъл в региона 5.4 млрд. киловатчаса , което е с 11.6 на сто по-малко от реализираната електроенергия през 2002 година. Продажбите в страната са били 29.6 млрд. киловатчаса, а увеличението е с 2.3 на сто спрямо предходната година. Въпреки това обаче печалбата на НЕК бележи доста сериозно намаление (през 2002 г. тя е била около 170 млн. лева). Сериозен дял в печалбата на енергийния сектор има и Булгаргаз. Финансовият резултат на газовото дружество е 123 млн. лева. На вътрешния пазар потреблението на природен газ се е увеличило с 6.2% и е достигнало 3 млрд. куб. метра. През 2003 г. печалбата на държавните дружества във въгледобива е била 32.1 млн. лева. Откритите рудници са реализирали 40.6 млн. лв., докато подземните са приключили годината на минус 8.5 млн. лв. (въпреки че са били субсидирани с общо 4 млн. лева). Най-лошо е състоянието при централното топлоснабдяване. Въпреки че тези фирми приключват годината с приходи от 9.6 млн. лв., положителният резултат се дължи най-вече на държавните субсидии за сектора. През изминалата година към топлофикационните дружества са насочени преки производствени субсидии в размер на 45 млн. лева. Според данните на енергийното министерство, през миналата година топлофикационните дружества са постигнали финансова стабилизация, а продадената топлоенергия се е увеличила с близо 8.5% спрямо 2002 година. Инвестициите в енергетиката за 2003 г. са 648 млн. лв., което е с 28 % повече спрямо 2002 година. Основен източник на финансиране си остават собствените средства ( 57%), следвани от държавногарантираните кредити (36%), банкови заеми (5%) и пари от международни финансови институции(2%). Енергийното ведомство очаква, че през тази и през следващите няколко години делът на заемните средства в отрасъла ще нараства, тъй като предстои реализацията на големи енергийни проекти с преобладаващо външно финансиране (като ТЕЦ Марица-изток 2, Цанков камък и Марица-изток 1).

Facebook logo
Бъдете с нас и във