Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЛАЦИТЕ НАД ПЛАМА ОТНОВО СЕ СГЪСТЯВАТ

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, влезли в сила от 1 януари 2002 г., които бяха направени специално заради злополучната плевенска рафинерия, сега ще бъдат отменени. С тях бе решен един от основните проблеми на Плама, породени от оздравителната й програма, приета през 1999 година. Оказа се, че в резултат на записаното в нея разсрочено погасяване на дълговете на предприятието то формира, макар и само на книга, печалба, върху която трябва да плати на хазната 42 млн. лв. данък. В продължение на три години регистрираният в Кипър Плама консорциум, който през 1998 г. стана собственик на рафинерията, безуспешно се опитваше да убеди държавните институции да открият изход от тази ненормална ситуация. Той бе намерен едва в края на миналата година, когато депутатите гласуваха нови текстове в специализирания данъчен закон. Така на бял свят се появи чл. 61в, според който: Данъкът върху печалбата и данъкът за общините се преотстъпва на юридическите лица, чието производство по несъстоятелност е прекратено с влязло в сила съдебно решение за утвърждаване на план за оздравяване. Преотстъпването се отнася за данъка върху печалбата и данъка за общините върху частта от финансовия резултат, възникнала в резултат на плана за оздравяване.Освен това бе уточнено, че преотстъпването се прилага само за оздравителни планове, влезли в сила след 1 януари 2000 година.На 21 май тази година обаче председателят на парламентарната бюджетна комисия Иван Искров и неговата колежка от НДСВ Нина Чилова внесоха предложение за отмяната на споменатите два текста. В мотивите на народните представители се посочва, че с тези разпоредби е създаден преференциален данъчен режим за облагане на печалбата на ограничен кръг стопански субекти - неработещи приватизирани дружества като Плама с цел те да бъдат икономически и финансово стабилизирани. Но, отбелязват депутатите, създадените законови предпоставки за по-благоприятен данъчен режим са дали възможност на ползващите го да демонстрират недобросъвестно и некоректно поведение към държавата, което е достатъчно основание и оценка за несериозни бъдещи инвестиционни намерения и планове.Пред в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на Нова Плама Росен Софрониев каза, че преди двайсетина дни напредналите преговори с БИОХИМ за уреждане на дълговете на рафинерията в размер на 62 млн. лв. били преднамерено прекъснати. Доста по-различна е позицията на заместник-министъра на икономиката Никола Янков, който подкрепя аргументите на двамата депутати. Той спомена, че още през следващата седмица ще се вземат мерки за бързото решаване на казуса Плама. По всяка вероятност ще се поиска обявяването на рафинерията в несъстоятелност. Така властта в комбината ще поеме назначен от кредиторите синдик. Според Янков, той ще обяви търг за продажбата на активите на Плама като цяло предприятие. А дали това ще се окаже спасителната сламка за изплуването на рафинерията ще се разбере, като му дойде времето. Колко обаче ще се проточи съдебното дело за фалита на плевенския завод отсега не може да се прогнозира. Но е ясно, че надеждите на нефтопреработвателите ще угаснат окончателно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във