Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЯВЯВА СЕ ВСЯКА ПОКУПКА НА 5% ОТ ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА

При всяка покупка на 5% от капитала на публични дружества трябва да бъдат уведомявани Държавната комисия по ценните книжа и фондовата борса. Това предвижда гласуваната от правителството промяна в наредбата, регламентираща реда за уведомяване за частта от капитала, която притежават акционерите. Занапред задължението за обявяване на дялово участие ще възниква и при придобиване на дялове, кратни на 5% от броя на гласовете в общото събрание на дружеството - например при придобиване на 10, 15% и така нататък. Така се премахва разликата в изискванията за разкриване на дялове участие според това на кой пазар се търгуват акциите.На практика не се променя сегашният праг за уведомяване за дружества, търгувани на официалния пазар на борсата. За компаниите от неофициалния пазар (а те са повече) граница беше десет на сто, една четвърт, една трета, две трети или три четвърти от гласовете в общото събрание.С новите текстове в наредбата се въвежда и изискване за представяне на информация за лицата, които контролират акционерите - юридически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във