Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЕЗПЕЧЕНИТЕ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ НАВЛИЗАТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Компанията Ти Би Ай Кредит ЕАД пусна на 17 ноември първата обезпечена облигационна корпоративна емисия в България. Облигационният заем на лизинговото дружество е тригодишен и е на стойност 8 млн. лева. Лихвите за инвеститорите са 7.50 процента. Те ще се изплащат два пъти годишно. Емисионната и номиналната стойност на книжата е 1000 лева. Мениджъри на емисията бяха Биохим и Ти Би Ай Инвест, а достъп до първичното предлагане на облигациите имаха само институционални инвеститори. Още в първия ден те бяха пласирани изцяло, като до месец ще започнат да се търгуват и на фондовата борса. Ти Би Ай Кредит е осигурило на своите облигационери и банка довереник в лицето на БУЛБАНК. Тя е задължена да защитава интересите им и да следи за изпълнението и качеството на обезпечението по техните книжа. Облигационният заем е обезпечен с вземания на дружеството по лизингови договори и договори за финансиране, които надвишат стойността на емисията с 15 процента. Освен всичко друго тези вземания, които са със среден размер от 650 лв. и средна продължителност 12 месеца, са застраховани срещу финансов риск. Това е втората облигационна емисия на Ти Би Ай Кредит. Първата бе за 3 млн. евро и също имаше успех. Тя бе пусната на 24 март тази година и приключи за четири дни. Пласираните тогава книжа са двегодишни, с номинална стойност 1000 евро и лихва 6.5% на годишна база. От началото на юни 2003-а въпросните облигации се търгуват на фондовата борса. Главницата по първия облигационен заем, както и лихвените плащания са застраховани в ЗПАД Булстрад. Ти Би Ай Кредит ЕАД е собственост на Ти Би Ай Файнешънъл Сървисиз. Компанията държи половината от пазара на потребителски лизинг на бяла и черна техника.

Facebook logo
Бъдете с нас и във