Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЕЗКРЪВЯВАНЕТО НА ЕНЕРГОПРОЕКТ - СПОМЕН ЗА ХИРУРГА ШИЛЯШКИ

Дружеството, което държи ключа на цялата енергийна система на страната, се разделя с държавния си собственик. На 27 ноември в 17.30 ч. репортер на в. БАНКЕРЪ засече в Агенцията за приватизация (АП) посрещането на единствения кандидат-купувач, преминал успешно конкурсните изпитания в състезанието за 78-те процента от капитала на мастития Енергопроект ЕАД. С офертата си от 3.480 млн. лв. разградската фирма Нови енергийни източници, специализирана в производството и внедряването на климатична, отоплителна, вентилационна и сушилна техника, удари печалбата в дългото наддаване, започнало още на 7 септември 1999 година. В духа на модната българска тенденция - около всяка сделка да се вихрят компромати, и в този случай плъзна нечестив слухКонкуренти на разградския фаворит заподозряха, че зад него се криели мераците на вездесъщия местен СДС-депутат Никола Николов. В момента мажоритарен притежател на АД-то Нови енергийни източници, преживяло злощастната първа вълна на боновото раздържавяване, е бившият приватизационен фонд, сега холдинг, Нов век. Сред учредителите му наистина фигурират известни имена, ама пак от бивша категория - като това на някогашния промишлен министър Иван Пушкаров и на икономическия съветник на експрезидента Жельо Желев - Боян Славенков, бивш съпруг на неуспялата кандидат-президентка в последните избори Ренета Инджова. Според наличната информация в публичната база данни Делфи, сега в директорския борд на Нови енергийни източници АД - Разград, има само двама действащи членове - софиянците Боян Първанов Славенков и Андрей Димитров Христов. Ако надзорният съвет на АП одобри офертата на фирмата им, тя ще сложи ръка върху активите на Енергопроект. Само че победата й може да се окаже пироваЗащото междувременно от атрактивния някога хит с 50-годишна история, участвал в проектирането и изграждането на всички язовири, ВЕЦ-ове, преносни енергийни системи и прочие стратегически екстри, е останала само опаковката. Единствената съблазън е наличната техническа документация за тези съоръжения, която все още държи само Енергопроект. А без нея както поддръжката, така и неминуемите им ремонти и бъдещи иновации са де факто невъзможни. Идеята това ноу-хау да бъде приватизирано за жълти стотинки реализира не кой да е, а култовата фигура Иван Шиляшки, доскорошен председател на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси (ДААЕР). В това си качество той дирижира няколко прелюбопитни събития в житие-битието на подопечния му Енергопроект. Както бе споменато, на 7 септември 1999 г. е обявена приватизационна процедура за дружеството. На 16 май 2000 г. шефът на ДААЕР Иван Шиляшки изпраща в АП следното писмо:Във връзка с преструктурирането на НЕК ЕАД - София, и острата необходимост на това дружество от недвижими имоти и техника за нормално извършване на текущите му задачи ви моля да разрешите да бъдат прехвърлени от Енергопроект ЕАД на НЕК ЕАД недвижими имоти и движими вещи, съгласно приложен опис.Влизайки в положението на горката монополна енергийна компания, страдаща от острите си потребности, тогавашният изпълнителен директор на приватизационната агенция Захари Желязков тутакси дава картбланш за имуществената рокадаВ документа, подписан от Желязков, се посочва, че общата стойност на активите, предмет на разрешеното прехвърляне, възлиза на... 1 678 522 лв., което представлява около 50% от дълготрайните активи на Енергопроект ЕАД. Изрично е направено уточнението, че прехвърлянето не трябва да води до промяна на основния капитал на проектантската фирма, който според съдебната регистрация е в размер на 123 682 лева.Приложената хватка е съвсем законосъобразна и добре позната. Ущипването става за сметка на собствения капитал на потърпевшото дружество, чийто преоценени и допълнителни резерви, а оттам и цената му чувствително олекват. От внушителния по обем опис е видно, че става въпрос за над 500 позиции, включващи земи, сгради, техника и мебелировка, собственост на Енергопроект, които се наливат в капитала на великата НЕК. Най-сладкият подарък от всички, които тя получава, са етажите - от 11-и до 19-и, в луксозната 20-етажна сграда на Енергопроект на столичния бул. Джеймс Баучер N51, разполагаща с 230 стаи, две конферентни зали и сутерен с просторна магазинна площ. Софиянци добре познават билдинга, построен на най-високата кота на града в престижния лозенски квартал. Не случайно в един от етажите на сградата е базирана цялата радиокомуникационна система на МВР.Прехвърлените през май миналата година активи обаче не засищат гладната уста на НЕК и на Шиляшки. През май 2001 г. той иска от новия шеф на АП Левон Хампарцумян разрешение за още едно източване на Енергопроект и го получава. В резултат на това към деветте етажа от сградата на бул. Джеймс Баучър N51, с които се разделя проектантската фирма, се прибавят още седем - от втори до десети включително, барабар с прилежащите им идеални части от цялата сграда и правото на строеж. Отделно от това НЕК придобива почивната база на Енергопроект в Слънчев бряг, както и имота на дружеството - сгради и земя, на бул. Г.М Димитров N14 в София. Любопитното е, че по недоглеждане или пък поради пълен перделък, при прехвърлянето на този имот е забравено портиерното помещение, което си е останало собственост на Енергопроект. По-важното е, че при това поредно обезкръвяване от фирмата са извадени активи с обща балансова стойност, възлизаща на 792 304 лв., които, прибавени към източените през май миналата година 1 678 522 лв., правят една доста солидна сума. С нея на практика обявеният за приватизация Енергопроект поевтинява и явно става все по-удобен за покупка. Сред първите мераклии да осъществят сделката е регистрираното от Софийския градски съд (СГС) на 2 февруари 2000 г. АД Енергопроект инженеринг. Въпреки че в предмета му на дейност пише: финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване, дружеството всъщност си е едно РМД. Негов изпълнителен директор е Милчо Стефанов Големехов, ръководител на направление Пренос и разпределение на електроенергия в Енергопроект ЕАД. Той и група физически лица - общият им брой е седем, са посочени като съдружници, учредители и акционери на Енергопроект инженеринг АД. Освен споменатия Големехов в групата фигурират Борис Иванов, ръководител на направление Топлоенергетика в Енергопроект, Иван Хиновски, шеф на направление Ядрена енергетика, и главната счетоводителка на държавното дружество Маргарита Туева. Очевидно мениджърите в Енергопроект са се стремели към победа на всяка цена. Защото предприемат и други стъпки за приватизирането на собствените си работни места. На 17 април 2001 г. СГС вписва в търговския регистър Атоменергопроект ООД с предмет на дейност научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки. Така е замаскирано припокриването на бизнеса на Атоменергопроект с дейността на направление Ядрена енергетика в Енергопроект ЕАД. Споменатият вече ръководел на направлението Иван Хиновски обаче се води за управител и съдружник в Атоменергопроект ООД. На 12 юли 2001 г. са регистрирани още две частни дружества с ограничена отговорност. Първото е Топлоенергопроект с предмет на дейност консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението, негов управител и съдружник е Борис Иванов, шеф на направление Топлоенергетика в Енергопроект. Второто ООД се нарича Енергопроект-хидроенергетика и геотехника с абсолютно същия предмет на дейност като този на Топлоенергопроект. Шеф на хидроенергийното частно дружество е не някой друг, а... изпълнителният директор на Енергопроект Васил Делев, като при това сред неговите съдружници фигурира и ръководителят на направление Хидроенергетика в държавната проектантска фирма Димитър Попов. На 15 август 2001 г. на бизнеснебосклона се пръква и още едно ООД - Енергопроект комплект, с предмет на дейност архитектурни и инженерни дейности и технически консултации. Съдружници в това дружество са посочените вече три ООД-та - Топлоенергопроект, Енергопроект-хидроенергетика и геотехника и Електроенергопроект. Венец на структурните машинации обаче се явява регистрираното на 30 август 2001 г. дружество Енергопроект консулт. Неговият предмет на дейност, за разлика от този на досега изредените, е повече от широк и съвсем ясно дублира енергийния бизнес на Енергопроект. А съдружници в Енергопроект консулт ООД са РМД-то Енергопроект инженеринг АД и Енергокомплект ООД.Забележителното е, че тъкмо Енергопроект инженеринг и Енергопроект консулт първоначално участват поотделно в състезанието за покупката на Енергопроект ЕАД. Те са сред 18-те кандидати, закупили до 17 септември тази година конкурсната документация, продавана от АП срещу 1000 лв. на желаещите да участват в приватизацията на проектантската фирма. Някои от тях обаче заявиха пред в. БАНКЕРЪ, че в предоставената им документация липсвала текстовата част на информационния меморандум (цели 46 страници) и фигурирали само приложенията към него - копия от заповеди, договори и прочие бумаги. От тях обаче не ставало съвсем ясно какви точно галимации са правени с активите на Енергопроект. Без текстовата част на меморандума, в която коректно е описано преточването на дружеството, някои от кандидатите за него, като например турската фирма Desin Power Gen, трудно биха разбрали за какво всъщност става въпрос. А отговорът и бездруго е достатъчно сложен. Само запознати с кухнята на енергийния бранш могат да гадаят сравнително успешно какви крайни цели е преследвал бившият шеф на ДААЕР Иван Шиляшки, лишавайки Енергопроект от неговите атракции и затваряйки си очите пред заформените от мениджърите на държавното дружество частни ООД-таМоже би, ако Шиляшки бе останал на власт, ребусът щеше да бъде разгадан. Във всеки случай показателен е фактът, че в навечерието на принудителната си оставка през юни тази година на Иван Шиляшки му се наложи да опровергава информацията, че е зачислен на ръководна длъжност тъкмо в приватизиращия се Енергопроект. Пред в. БАНКЕРЪ директорката на дирекция Сделки в АП Галина Гергова даде точи разяснения защо около раздържавителната процедура на предприятието се явиха някои усложнения. На 2 юли 2001 г. агенцията обявява продажбата на 78% от Енергопроект чрез публично оповестен конкурс. Срокът за закупуване на документацията бе определен до 17 септември. На 13 септември обаче, уточнява Галина Гергова, поради избора на нов надзорен съвет на АП и назначаването на нов изпълнителен директор на ведомство срокът за подаване на оферти за Енергопроект е удължен до 2 ноември 2001 година.Междувременно на 19 октомври с решение на Министерския съвет дружеството бе включено в списъка за целева приватизация и така бяха порязани РМД-мераците за неговата покупка. Това е може би една от причините на 2 ноември в 17.30 часа от 18-те фирми, закупили меморандуми, оферта да подаде само една - Енергопроект консулт ООД. Две или три минути по-късно, разкрива Галина Гергова, в АП постъпва и оферта от Нови енергийни източници АД - Разград, която няма как да бъде приета. А тъй като агенцията не иска да прави кушия с един конпозовавайки се на наредбата за провеждане на конкурсите, удължава отново срока за набиране на предложения - до 14 ноември, 17.30 часа. Междувременно Енергопроект консулт информира АП, че се оттегля от състезанието и си прибира обратно депозита от 200 хил. лева. А на 14 ноември в уречения час като претенденти се явяват Електроимпекс и Нови енергийни източници. Екипът на АП, отговарящ за сделката, отваря в присъствието на техните представители двете оферти. И веднага стават ясни две неща - че цената в офертата на Електроимпекс, макар и с малко, надвишава тази на разградския кандидат, но за беда по-добрата оферта съдържа и формални пропуски - приложени са не оригинални документи, а копия. Това налага автоматичното декласиране на Електроимпекс. На 20 ноември това е обяснено на нейния шеф Борислав Дионисиев, който, както поясни Галина Гергова, ясно е разбрал, че за загубата трябва да се сърди не на АП, а на адвокатския екип, подготвил офертата на Електроимпекс. Същия ден представителят на Нови енергийни източници пък бил поканен, предвид служебната загуба на Електроимпекс, в срок до 27 ноември да подобри офертата си и да предложи цена, поне равна на тази, оферирана от Борислав Дионисиев. Разградската фирма уважи коректността ни и стори точно това - така обобщи казуса директорката на дирекция Сделки в АП Галина Гергова. А дали новите собственици на Енергопроект ще бъдат щастливи ще се разбере, когато разгледат отблизо придобивката си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във