Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НУЖЕН Е ЕДИНЕН ЗАКОН ЗА ЛИЗИНГА

Драган Георгиев, управител на Ейч Ви Би Лизинг пред в. БАНКЕРЪГ-н Георгиев, Ейч Ви Би Лизинг е на българския финансов пазар от две-три години. Междувременно претърпя известни промени. Кои са сега неговите собственици?- Ейч Ви Би Лизинг бе регистрирано в средата на октомври 2003 г. като дъщерно на австрийската компания Банк Аустрия Кредитанщалт Лизинг и на Банка Биохим. В началото съотношението в капитала беше 80% за австрийската компания и 20% за Биохим. След това дяловете се промениха съответно на 90% и 10 процента. Като австрийска дъщерна компания имаме редица предимства: ползваме огромния опит на основния ни собственик, както и ресурсите, които притежава финансовата група, съставена от двете големи банки Хипоферайнсбанк с център в Мюнхен и Банк Аустрия Кредитанщалт с център във Виена. Мощният финансов консорциум е на трета-четвърта позиция в Европа и като негови членове нямаме проблеми с рефинансирането. Можем да финансираме проекти и за 20-30 хил. лв., и до 30 млн. лв. - практически нямаме горен праг. Вече осъществихме сделка за 1.5 - 2.5 млн. евро за технологично оборудване, имаме запитване за финансиране на проект за над 10 млн. евро. Като член на финансовата група разполагаме и с контактите и възможностите, които имат нашите колеги в Европа, тъй като групата Банк Аустрия Кредитанщалт Лизинг е конгломерат от дъщерни фирми във всички страни от региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), с изключение на Македония и Албания. Лизинговата група Банк Аустрия Кредитанщалт Лизинг е на първа позиция в ЦИЕ. Кои фирми преобладават между вашите клиенти - чуждестранните или българските? Кои са основните ви клиенти?- Не разделяме партньорите си на големи, малки, чуждестранни или български, за нас всички са клиенти. В портфейла ни 80% са българските фирми и 20% са с тези чуждестранно участие. Работим изключително с корпоративни клиенти от така наречения среден сектор. Само при лизинга на леки коли се договаряме и с физически лица. Доставчиците ни обаче са предимно чуждестранни компании като Сименс, Даймлер Крайслер, Фолксваген, Шмидт Карго, Ман и много други. Постоянно актуализираме списъка им в Интернет страницата си. Всякакви лизингови сделки ли осъществявате, или само от определен тип?- Фнансираме всичко, което не е забранено от закона и е предназначено за полезна производствена дейност. Но не извършваме потребителски лизинг на бяла или черна техника например. Основните видове сделки са лизинг на движими вещи - автолизинг и лизинг на машини и технологично оборудване, на големи транспортни средства, както и на недвижимо имущество - по-големи обеми финансиране на офиссгради, производствени цехове, комплексни автосервизи, индустриални зони с различни предназначения - търговски, складови, производствени. Финансирахме изграждането на сградата на т. нар. Соравия бизнесцентър на бул. Цар Освободител в столицата, който вече работи активно с елитни наематели. Надяваме се тази година бизнесът ни в областта на строителството и недвижимите имоти да бъде по-динамичен.Предлагаме приоритетно финансов лизинг, който заема 95% от портфейла ни, малка част се пада на оперативния лизинг, който използваме предимно за автомобили, машини и технологично оборудване. Какви са по-съществените условия при лизинговото договаряне?- Лизингът на движими вещи има няколко основни параметъра, които са стандартни, срокът на договорите е между две и пет години. Клиентът плаща ежемесечни вноски, което е типично за лизинговите схеми. Изискваме 20% собствено участие на лизингополучателя, както и стандартни такси за сключване на договор от 1 и 2 процента. Лихвата варира между 8 и 12% на годишна база. Общата цена на договора за лизинг е увеличението за целия срок на сделката спрямо първоначалната покупна цена на актива. И това е процентът, с който лизингът е по-скъп за клиента.Разбират ли клиентите предимствата на лизинга в сравнение с банковия заем?- За съжаление фирмите все още трудно го разбират. Лизингът им е по-изгоден, най-вече защото активът не се вписва в баланса на дружеството, тъй като принадлежи на лизинговата компания. Ако обаче е закупен с кредит от банката, става собственост на фирмата и трябва да бъде заприходен. При лизинговата сделка фирмата го придобива в края на срока по договора, при това на по-ниска стойност и се заприходява въз основа на последното плащане, което клиентът дължи на лизингодателя. Така балансът му се облекчава значително, което е съществено предимство. С наближаване датата на приемането на страната в Европейския съюз, този фактор ще става все важен за предпиемачите. Предимство на лизинга е и фактът, че банката е задължена да иска обезпечение по силата на регулативното банково законодателство от поне 125%, в някои случаи - 150-160%, което затруднява особено средните и малките фирми. По принцип активът служи за обезпечение на лизинговата сделка, вие изисквате ли и допълнително обезпечение?- Като лизингодател търсим допълнително обезпечение, но то е значително по-малко, отколкото банковото. Най-често използваме инструменти като гаранция от трето лице, особен залог на собствено имущество, запис на заповед, която се подписва от лизингополучателя и приподписва от други.....?, регистрация на договорите за лизинг в регистъра за особените залози и т.н. Стойността на обезпечението и формата му се договарят индивидуално за всеки клиент. Условията ни зависят от рейтинга на фирмата лизингополучател и от обекта на сделката. Ако се наложи, по-лесно ще продадем на вторичния пазар например товарен автомобил Ман, отколкото специализирана машина. Какъв е пазарният ви дял в отделните лизингови сегменти?- В лизинговането на леки коли имаме солидно присъствие на пазара. Работим с почти всички известни и официални вносители на нови автомобили в страната. Не си партнираме с автокъщите. Лизинговаме употребявани автомобили, но само ако минават през съответните официални вносители. Добри позиции имаме и в печатарския бранш, в машиносторенето, в областта на транспорта и на на пътностроителната техника. Добре стоим на пазара и в сегмента на хранително-вкусовата и шивашката промишленост, IT- оборудването.Лизинговият ни портфейл досега е на стойност около 39 млн. евро. Това са активните договори към 31 декември 2004 г. - за година и няколко месеца, откакто сме на пазара. Половината от тях са за лизинг на машини и производствено оборудване и около 50% са за леки и лекотоварни автомобили под 3.5 тона. Лизинговането на недвижимо имущество все още е малко познато на пазара, но се надяваме и тук да увеличим пазарния си дял.Трябва ли, според вас, да бъде въведена регулация на лизинга в България и как трябва да изглежда тя?- Правното регулиране на лизинга на този етап е доста хаотично и разпръснато в множество норми, което пречи на нормалната дейност на лизинговите дружества. Това е моето мнение. Необходима е регулация на пазара, друг е въпросът как ще се извърши и кой ще бъде регулаторният орган, къде ще стои в структурата на управлението, какви функции и задачи ще има и най-вече - коя ще бъде шапката му. Може би тази роля трябва да се поеме от Комисията за финансов надзор, защото лизинговите компании извършват небанково финансиране. Регулация е нужна и защото по този начин ще бъдат контролирани множеството фирми, които спекулират с услугата. Такъв орган ще се грижи и за бизнес статистиката. В Австрия, в Германия, Дания, както и в редица централно- и източноевропейски страни съществуват институции, които събират данни и проучват обстойно пазара. Така всяка компания знае какъв пазарен дял има и може да планира развитието си. Сега много трудно отговоряме на собственици ни във Виена, когато ни питат кое място заемаме на пазара, защото нямаме база за сравнение. Постоянно трябва се борим и с данъчни недомислици. Например когато извършваме лизинг на автомобили, той не ни се признава като присъща дейност и се налага да правим различни фокуси, за да си приберем ДДС. Непрецизното дефиниране на финансовия и оперативния лизинг в Търговския закон, в законите за корпоративното подоходно облагане, за счетоводството, както и в други норми също ни създава затруднения. Налага ни се да спорим с данъчните власти, тъй като трябва да се тълкува - що е оперативен или финансов лизинг. В законодателството се срещат такива абсурдни дефиниции, като: оперативен лизинг е всичко това, което не е финансов лизинг?! При Международните счетоводни стандарти (МСС) също има неясноти, които тълкуваме с помощта на фирми консултанти. Затова е наложително час по-скоро да бъде създаден единен закон за лизинга. Австрийските ни колеги казват, че най-добър лизингов закон има Молдова.Имате ли проблеми с лошите лизинги?- Имаме проблеми с обезпеченията и реализирането им и те са подобни на тези на банките. Изземването на активите от недобросъвестни платци става мудно и трудно. В законодателството има прекалено много вратички, от които се възползват адвокатите на клиенти, които не плащат за услугата, но не връщат и вещта. Проблемът е решен радикално в САЩ, където черно на бяло е записано, че при неспазване на договора от страна на клиента лизинговото дружество си прибира актива, в противен случай следва тежко наказание. Подобни проблеми имат почти всички европейски страни, където бюрократичните пречки също не са малко. Но ние би трябвало да ги избегнем още в началото с едно по-радикално законодателство.Какви са плановете ви за 2005 година?- Доста са амбициозни. Задачата ни е към края на 2005 г. да станем един от основните лидери на лизинговия пазар в България. Няма да ни е лесно, защото настъпват нови играчи - австрийската Иморент е тук, Райфайзенлизинг, Уникредит Лизинг и други. Кога ще се обедините с Хеброс Лизинг?- В момента въпросът се обсъжда на високо ниво във Виена. Как и кога ще стане обединяването на Хеброс лизинг и Ейч Ви Би Лизинг ще решат нашите акционери.В коя от двете браншови асоциации членува дружеството?- В периода 2003-2004 г. бяхме членове на Българската асоциация на лизинговите компании (БАЛК), след което се прехвърлихме в Българската асоциация за развитие на лизинга (БАРЛ). В нея сме заедно с Интерлийз и Афин. Инициирали сме обединението на двете браншови сдружения и смятам, че то ще се осъществи, защото го искаме всички. Надяваме се към нас да се присъединят и новите играчи на пазара.Колко, според вас, са лизинговите компании в България?- Мисля, че активно действащите са тринайсет, очакваме да се включат още три, четири и тогава броят им ще нарасне до седемнайсет-осемнайсет. Ако се присъединят и лизинговите дружества на вносителите на автомобили, ще станем общо около двадесетина. Когато изясним правилата на играта, новата асоциация ще може да обобщава данните и тогава ще имаме приблизителна представа за лизинговия пазар в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във