Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВИТЕ ПЕНСИОННИ КРОЙКИ - МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА

ПОЛИТИЦИТЕ САМО КОЛЕКЦИОНИРАТ СЪВЕТИ КАК ДА УВЕЛИЧАТ ПАРИТЕ ЗА СТАРИНИ С ПАРИ ОТ БЮДЖЕТА Световните анализатори твърдят, че има само два начина за преодоляване на хроничните финансови дефицити на една държава - естествен и магически. Естественият е Господ да слезе на Земята и да се справи със ситуацията. Магическият - управляващите да извършат чудеса от храброст, за да платят по някакъв начин грешките от миналото. Дали обаче изобщо съществува рецепта на чудесата, която да осигури достойни старини на близо 2.4 млн. пенсионери в България, чийто месечен доход варира от 60 до 420 лева? Поредната доза оптимизъмче битието на хората от третата възраст може да бъде подобрено, този път бе внесена от Белгия. Експерти от тази страна споделиха пред нашенските правителствени финансисти опита си в решаването на проблема с нарастващите пера за изплащане на пенсиите. Преди четири години белгийците са създали нарочен фонд - Silver fund, към финансовото си министерство, в който вече са натрупани над 12 млрд. евро. В него се акумулират средства от приватизацията и бюджетния излишък, които се инвестират в ДЦК. Така ресурсите на Silver fund служат за намаляване на публичния дълг, като след 2010 г. те ще бъдат предназначени основно за изплащане на пенсии.Подобни фондове всъщност съществуват и в държави като Великобритания, Ирландия, Франция, Норвегия, Канада и др. Създаването им е част от усилията на страните да поддържат финансовата стабилност на пенсионните си системи, страдащи от демографските проблеми. Фондовете са нещо като буфер срещу евентуални неочаквани финансови дефицити в резултат на демографски натиск и гаранция, че правителствата ще могат да поддържат високо равнище на доходите на хората от третата възраст.Белгийският модел може да се приложи и у нас, при това в по-радикален вариант, твърдят някои български икономисти. Според тях за нуждите на пенсионната система е възможно да се създаде допълнителен фонд, в който да се концентрират всички излишъци от бюджета плюс приходите от раздържавяване.Това трябва да стане преди обратното изкупуване на външен дълг, за да може закупените ДЦК да станат актив на фонда. Идеята е ресурсите да се натрупват, докато в приемлива степен се покрие дефицитът на общественото осигуряване. След което с приходите от доходността на ДЦК да бъдат похарчени за пенсии. В случая става дума за поредното предложение, основано на вярата, че от нищо може да стане нещообясняват експерти. Повече от година в публичното пространство дефилират различни екстравагантни идеи за реформа на реформираната пенсионна система, които така и си останаха на хартия.През есента на 2004-а от Българската стопанска камара първи предложиха дефицитът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) първоначално да се финансира със средства от бюджетния излишък (за миналата година хазната е на плюс с около 1.6 млрд. лв). Имаше и идеи дупките в осигуряването да бъдат попълнени с пари от фискалния резерв, както и варианти за създаване на резервен фонд със средства от приватизацията. Но нито едно от предложените нововъведения не намери по-нататъшно развитие, нито пък беше възприето от управляващите. Основната причина е, че каквато и да е опаковката на въпросния фонд, съдържанието винаги ще е крайно недостатъчно, за да се покрие дефицитът в общественото осигуряване (за тази година той е 620 млн. лв). Както и да има значимо увеличение на пенсиите на сегашните пенсионери. Доказват го и оценките в актюерския доклад на НОИ, според който съществуват три варианта на развитие на пенсионната система в страната до 2053 година. Така наречената реалистична прогноза на осигурителния институт показва, че дефицитът на фондовете на ДОО ще бъде преодолян през 2011 година. Съдейки от оптимистичния вариант, общественото осигуряване ще излезе на нула през 2009-а. А песимистичната прогноза е, че ДОО ще се дотира от държавата до 2018-а. Актюерските разчети на НОИ са направени на база на макроикономическите параметри на Агенцията за икономически анализи и прогнози и на демографската прогноза на Националния статистически институт.Очаква се съотношението пенсионери - работещи, което през 2004 г. е 90.4%, да намалее през 2011 г. до 86.9 процента. Но заради увеличението на продължителността на живота и намалената раждаемост то ще достигне през 2053 г. до 119.9 процента.И в трите варианта на осигурителния институтнарастването на пенсиите се изчислява по коефициент, който се формира в съотношение 25 на сто от увеличението на осигурителния доход и 75 на сто от индекса на потребителските цени през предишната календарна година. Тоест в основната си част българските пенсии зависят от инфлацията, която в стабилна макроикономическа среда остава ниска. Примерно през 2004-а пенсиите у нас са нараснали средно с 10-12 лева. Това означава, че чувствително нарастване на парите за старини до попълването на дефицита на ДОО просто няма да се случи. Евентуални решения да се натрупват резерви, по-високи от един месец, да се намали осигурителната вноска или зависимостта между размера на пенсията и инфлацията ще се взимат едва когато осигурителната система излезе на чисто. Според експертите на НОИ е възможно от 2014 г. пенсиите да се осъвременяват в съотношение между осигурителния доход и инфлацията 50:50, което ще доведе до актюерски баланс от 0.23%, резерв от 32% за около 3.5 месеца и нетен коефициент на заместване на дохода от 38.30% в края на изследвания период. Друга възможност е намалението на осигурителната вноска за фонд Пенсии. Едно такова намаление с 2 процентни пункта през 2015 г. и с 1 процентен пункт през 2023 и 2026 г. води до 20% осигурителна вноска. За времето след 2015-а годишно се натрупва резерв за около три-четири месеца, но в началото на 2053-а резервът е само 3%, актюерският баланс от 2042 г. става отрицателен и за целия период е -0.15%, а нетният коефициент на заместване на дохода е 33.4% през 2053 година. С други думи, реформата в пенсионната система е като маневра на един голям кораб - извършва се бавно и продължително. Всякакви други рецепти за бързо нарастване на пенсиите или за намаляване на осигурителните вноски са по-скоро четиво за наивници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във