Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН КОДЕКС ЩЕ СЪСИПЕ ПАЗАРА

ГРИГОР ДИМИТРОВ, ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПОК СЪГЛАСИЕ Г-н Димитров, мениджърите на пенсионните фондове обявиха тази седмица, че не одобряват внесения в парламента проект за поправки в Кодекса за задължителното обществено осигуряване. От какво сте недоволни?- Смятаме, че този закон е написан с недоверие и неприязън към хората, които ще го изпълняват. Според мен, промените в кодекса ще унищожат пазарната същност на нашата дейност и ще доведат до тотална регулация на сектора от страна на държавата. Така дружествата ще се обезличат.Според мен, промените, които се предлагат в кодекса, водят до промяна на философията на осигуряването. Смятам, че на някои от тях пазарът няма да реагира по най-добрия начин. Не казвам, че няма нужда от поправки. И все пак поредният радикален завой събужда подозрения. Ето например ние две години обясняваме на хората как ще ги осигуряваме, как ще протече процедурата и изведнъж се появява ново правителство и следват нови промени. Естествено възниква въпросът дали и при следващия кабинет няма да има нещо такова.Един от основните проблеми, който според дружествата възниква, е инвестиционният режим. Бихте ли обяснили защо?- Смятаме, че новият кодекс не либерализира процеса както очаквахме, а го затяга. Делът на ДЦК-тата например се увеличава и става 50 на сто от инвестиционния портфейл на фондовете. Това значи, че половината от съдържанието му е предопределено. Отпада възможността част от вложенията ни да са в недвижими имоти. Не е ясен мотивът за подобно решение, при положение че това е изключително удобна възможност за професионалните и универсалните фондове. Същевременно се увеличава делът на ипотечните облигации. Дава се възможност 30 на сто от портфейла да е съставен от корпоративни облигации. А те са много рискови. Там пазарът играе с около 10-15 на сто всеки ден. Не е ясно и защо депозитите ще могат да съставляват едва 20 на сто от портфейла на дружествата. Представете си ситуация, в която на пазара няма подходящ инвестиционен инструмент и парите могат да бъдат инвестирани единствено в депозит. Какво ги правим тогава?Какъв е мотивът за забраната да се инвестира в недвижима собственост?- Този, който е предложил тази поправка, въобще няма понятие от инвестиционна политика. Един универсален фонд например ще плати първата си пенсия след около 20 години. Едва тогава ще му трябват ликвидни средства. Дотогава предстои влизането на България в ЕС, подобряване на жизнения стандарт. Ако процесите се развиват нормално, през това време цената на един закупен сега имот би трябвало да се покачи многократно, което значи, че ще се увеличи и доходността от него. Дори и да има сътресения, пазарът на недвижими имоти е по-малко уязвим. Той дори може да бъде съживен от фондовете. В САЩ например най-големите собственици на недвижими имоти са пенсионните фондове.Не увеличава ли инвестиционните възможности фактът, че делът на средствата, които фондовете могат да инвестират в чужбина, ще се увеличи от 10 на 35 процента?- Аз лично съм против решението да се увеличава квотата на инвестициите в чужбина. За мен това си е чисто политически ход. Задавам си и въпроса дали то е в интерес на осигурените и на икономиката. Защото и България има нужда от инвестиции, а пенсионните фондове имат пари. Ваши колеги изразиха недоволство и от големите правомощия, които ще има банката депозитар. Какъв е вашият коментар, основателно ли е то?- Тя ще бъде нещо средно между търговска, доверителна банка и инвестиционен посредник. А на всичкото отгоре ще има и тотален контрол върху дейността на пенсионните фондове. В някои случаи банката депозитар дори ще заменя Държавната агенция за осигурителен надзор.И какъв е проблемът?- Защо трябва само една банка да обслужва всички фондове? Има вероятност тя да ни натиска здраво и да определя такси и тарифи по свое усмотрение. А това ще бъде в ущърб на осигурените лица.Как според вас ще се организира една система от няколко банки?- Ние живеем в електронно общество. Ако трябва, ще се създаде обща информационна система.Опонентите ви веднага ще кажат, че това е доста скъп вариант.- Скъп като първоначална инвестиция, но с огромна бъдеща възвръщаемост. Все пак в България има едва седем фонда. Сега въведоха изискване капиталът на дружествата да се увеличи от 3 на 5 млн. лв. Ами ако някои дружества не го изпълнят? Три фонда - Доверие, Алианц и Съгласие, държат около 60-70 на сто от пазара. Моите уважения към тези дружества, но смятате ли, че пред другите компании, които си поделят едва една четвърт от осигурените, има огромна перспектива? Но именно заради оцеляването на малките фондове беше премахнато изискването за минимален брой осигурени.- И вие смятате, че като се премахне то и като влезе наредбата за прехвърляне на клиентите от фонд във фонд, ще започне едно гигантско преселение на осигурени? Не смятам, че повече от 5-10 на сто от хората ще се раздвижат. А ние едва ги убедихме да се запишат. Какъв ще е доводът за премахването? Доходността? Или пък доводът, че големият фонд е по-сигурен от малкия? Все пак аз не казвам, че пазарът е изчерпан. Напротив, всичко е въпрос на политика, на инвестиции, на организация. В тази връзка какво мислите за задължителната минимална доходност по партидите, която ще се въведе с новия кодекс?- Според мен, в идеята минималната доходност да бъде на база на минал резултат има два дефекта. Първо, различните фондове имат различна капиталова маса. Едно нещо е управлението и резултатите на дружества с активи от 20 млн. лв. или 70 млн.лв. и съвсем друго - това на фонд с активи от 2-3 млн.лв. И тогава едни ще получат голяма доходност, а други- по-малка. На практика големите фондове ще трябва да довнасят пари. Защо?- В началото на седмицата например имаше аукцион на държавни ценни книжа. Според промените в кодекса те ще представляват 50 на сто от портфейла ни. Най-високата доходност за 7-годишни ДЦК е 7.65. Има фондове обаче, които въпреки това имат 11 на сто доходност. Как става това? Става с малко активи. Това е спекулативен резултат. Какво предлагате вместо минимална доходност?- Аз изобщо съм против тази идея. Дори мотивът да е защита на интереса на осигурените. Ами ние във фондовете да не би да се борим за ниска доходност? Колкото е по-голяма доходността, толкова повече пари взимаме. Ако не се борим за добри резултати, хората ще ни напуснат.Доходността, за да е в интерес на осигурените лица, трябва да се определя спрямо инфлацията, спрямо основния лихвен процент и доходността, която се дава по ДЦК-тата. Така тя ще бъде обективна. Защо всички вашите забележки се появиха чак след като проектът за промени в кодекса беше внесен в пленарната парламентарна зала и мина на първо четене?- Аз бях в работната група по промените в кодекса. Събирахме се няколко пъти, но нищо от това, което предложихме, накрая не беше прието. Когато видяхме промените, бяхме изумени. Те не са писани от човек от нашата гилдия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във