Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВА ПЛАМА ЩЕ СЕ ПРОДАВА НА ЕДНО

Няколко свидетели бяха разпитани по делото срещу временните синдици на Нова Плама Лилия Тодорова и Николай Пенев на 13 септември. Те са обвинени, че след откриването на производството по несъстоятелност на дружеството през 1998 г. са приели несъществуващи негови парични задължения в размер на 41 млн. лв. (35 млн. задължения към Първа частна банка и 6 млн. към МИНЕРАЛБАНК). Те са били синдици на рафинерията в периода 1998-2000 г., а обвинителния акт срещу тях е внесен на 17 декември миналата година. Трябва да се има предвид, че вземанията, заради които двамата седнаха на подсъдимата скамейка, са на кредиторите, поискали подновяване на производството по несъстоятелност на Нова Плама през юли тази година - МИНЕРАЛБАНК (чийто правоприемник е ДЗИ Банк) и Първа частна банка (чийто правоприемник е Йорсет Холдинг България). Парадоксалното в случая е, че съдът не е уважил молбата на длъжника процедурата по фалита да бъде спряна до приключване на наказателното дело срещу синдиците с мотив, че между двете дела няма връзка. Междувременно плевенското дружество оспорва пред Върховния касационен съд възобновяването на производството по несъстоятелност, но все още не се знае кога ще бъде разгледана тази жалба. И докато тя събира прах по рафтовете на съда, кредиторите на рафинерията на свое събрание, проведено на 9 септември, взеха решение тя да бъде продадена като цяло предприятие. В случай че това не стане, ще се премине към осребряване на активите й на обособени части. На събранието е бил избран и оценител. Първият търг най-вероятно ще бъде насрочен до края на годината, но технически не би било възможно да се проведе по-рано от средата на ноември. Но дори да е така, докато приключи обвинителното дело срещу синдиците, Нова Плама вече може да е в историята. Ако те бъдат осъдени, вземанията (41 млн. лв.) ще бъдат обявени за нищожни, но това на практика не би могло да породи вече никакви последствия. Горе-долу същото е положението и с делото по фалита на рафинерията. Каквото и да бъде решението на върховните магистрати, когато то излезе, осребряването на имуществото й вече ще бъде факт. Именно затова длъжникът Нова Плама и един от кредиторите са поискали събранието на кредиторите да се отложи. Мотивите им са няколко. От една страна, вече постоянните синдици (от 9 септември тази година) Цветан Банков и Валентин Георгиев не са предоставили актуален списък на вземанията на кредиторите. Впрочем те са се явили на събранието на кредиторите със списъка на вземанията им отпреди шест години, когато бе започнато първото производство по несъстоятелността на плевенското дружество. Според представители на Плама през това време са настъпили промени, както в размера на вземанията, така и в състава на кредиторите. Освен това правомощията на първото събрание на кредиторите са били превишени, тъй като в дневния ред са присъствали точки (за осребряването на имуществото), които би трябвало да се разглеждат на последващо събиране. Според чл. 672 от Търговския закон първото събрание на кредиторите би трябвало само да изслуша доклада на временния синдик, да назначи постоянен, както и да избере комитет на кредиторите. Плевенският окръжен съд обаче е оставил без уважение този иск и е приел списъка на кредиторите от 1999 година. Производството по несъстоятелността на предприятието бе възобновено с решение на Плевенския окръжен съд от 20 юли по молба на Йорсет холдинг България и ДЗИ Банк. Според кредиторите рафинерията не изпълнява оздравителния си план, в който е фиксирано тя да изплати разсрочено задълженията си от 251 млн. лв. за 35 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във