Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОИ ЗАВЛАДЯВА НОВИ ТЕРИТОРИИ

Почти два месеца Фондът за гарантиране вземанията на работниците и служителите е без директор. Досега за тази длъжност има само една кандидатура и затова не може да се пристъпи към избор. Проблемът с избора идва и от обстоятелството, че фондът не е самостоятелно юридическо лице, а е към НОИ. Същевременно обаче директорът му ще дава разпореждания на института как да се разпорежда с натрупаните в новата структура средства. Причината за този парадокс е, че по приетия в началото на тази година Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя НОИ само обслужва фонда.При цялата бъркотия, според члена на надзорния съвет на гаранционния фонд Сребрин Илиев, в момента новата структура де факто е на подчинение на ръководството на осигурителния институт и именно то взима голяма част от решенията за нейното развитие. Като пример Илиев посочва избора на банките, в които ще се влагат парите за гарантиране на възнагражденията на работниците. Съгласно закона те трябва да бъдат избрани от специален списък, съставен от БНБ и Министерството на финансите. Но такъв няма и по предложение на НОИ в крайна сметка е решено средствата да стоят в деветте кредитни институции, които обслужват института - СИБанк, Банка Хеброс, SG ЕКСПРЕСБАНК, Ейч Ви Би Банк Биохим, ОББ, Банка ДСК, ПИБ, ДЗИ Банк и БУЛБАНК. Неуредиците около управлението на Фонда за гарантиране на вземанията на работниците могат да се решат само ако той стане самостоятелно юридическо лице, смятат социални експерти, подчертавайки, че такава е практиката и в повечето европейски държави. Всички търговци, дружества, регистрирани по Търговския закон, както и юридическите лица с нестопанска цел, внасят всеки месец във фонда суми в размер на 0.5% от заплатите на своите служители. През тази година се очаква в него да влязат около 36 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във