Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЮТОН-СИЛА ПОВИШАВА ДОХОДНОСТТА СИ

Пенсионноосигурително дружество Сила (доскоро Нютон-Сила) очаква доходността от неговия доброволен пенсионен фонд за 2002 г. да бъде поне 8 процента. Изпълнителният му директор Тодор Йовов, каза за БАНКЕРЪ, че е много вероятно тази цифра да бъде превишена, след като на 8 октомври 2002 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени със задна дата текстове от Национален счетоводен стандарт 26. Става дума за начина на осчетоводяване на приходите от преоценка на държавни ценни книжа. Според отпадналата норма, тези приходи трябва да се впишат към резервите на дружеството. А ВАС постанови, че това е незаконно и че трябва да се разпределят по индивидуалните партиди на гражданите. И тъй като Сила има положителен резултат от преоценката на ценните книжа, г-н Йовов разчита при тази операция да се повиши доходността. Във връзка с очакваните промени в Кодекса за задължително обществено осигуряване в последно време бе широко коментирана темата за неизпълнението на изискванията на досега действащите нормативи. Проблемът е, че професионалните фондове на дружествата Родина, ИНГ, ЛУКойл-Гарант, Българско пенсионно дружество и Нютон-Сила не успяха да наберат минималния брой осигурени, който изисква законът - 15 000. По повод паниката, че това едва ли не прави фондовете незаконни, Тодор Йовов каза за БАНКЕРЪ, че действително не са успели да съберат 15 000 души, но не може да се каже, че заради това фондовете на дружеството са нелегитимни. Той изрично подчерта, че интересите на осигурените в ПОАД Сила са защитени по всякакъв начин.По-сериозният проблем, според г-н Йовов, е свързан с възможността за прехвърляне на осигурени от един професионален пенсионен фонд в друг. Макар че е законово уредено правото на прехвърляне след едногодишно членство в даден фонд, няма изготвена процедура за това. Проблем крие, според него, и уреждането на въпроса с осигуряването на военните в универсални пенсионни фондове. Последните поправки в кодекса ги задължават да се осигуряват единствено в НОИ, което не гарантира достатъчно добре интересите им. Според Тодор Йовов, мотивът, че така се защитават техните лични данни от съображения за секретност, не е валиден. За него това е технически проблем, на който може да се намери решение. Наскоро дружеството смени както името, така и собствениците си. На общото събрание на акционерите на 10 януари ПОД Нютон-Сила бе преименувано на ПОАД Сила. Бяха направени промени и в състава на надзорния съвет. В него вече влизат Тихомир Атанасов (прокурист на ЦКБ), Химимпорт АД и ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, която е новият мажоритарен собственик на 98.75% от капитала на дружеството. Бе решено също, че адресът на управление се премества на софийската улица Стефан Караджа 2. На свой ред надзорният съвет на компанията определи състава на новия управителен съвет. Двама от досегашните му членове - Тодор Йовов и Янка Такева, запазиха местата. Новите лица са Виктор Мечкаров, Лазар Илиев и Райна Кузмова. Тодор Йовов остана изпълнителен директор, а Райна Кузмова е новия председател на управителния съвет. Дружеството ще се представлява едновременно от председателя и от изпълнителния директор. Промените в собствеността станаха още в края на миналата година, когато Химимпорт закупи чешката Нютон Файненшъл Мениджмънт БГ и промени името й на ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във