Банкеръ Weekly

Banker Energy

Никой няма да принуждава хората да си сменят доставчика

Теменужка Петкова, министър на енергетиката

Г-жо Петкова, основният въпрос, който вълнува всички потребители  в страната, е дали ще се промени цената на тока след отварянето на пазара. Досегашната практика в ЕС показва, че тарифите стават по-високи...

- Наистина, пълната либерализация на енергийния пазар ще e една качествено нова ситуация за всички участници в този процес както за производителите на електрическата енергия, така и и за доставчиците, за битовите потребители, за индустрията. Българските граждани ще имат свободата да избират доставчика. След преминаването към пълна либерализация цената на електроенергията ще е изцяло пазарна, ще се формира от търсенето и предлагането. Това ще даде гаранция за обективност и справедливост на цените за българските потребители - ще се работи на пазарни и икономически обосновани принципи...

Това обаче означава, че токът може и да поскъпне, нали?

- Не можем да прогнозираме движението на цената при либерализирания пазар. Най-важното е, че тя ще е справедлива. А всички знаем, че именно това е най-обективният критерий. Опитът от други държави показва, че първоначално, след освобождаването на пазара в първите няколко месеца, е възможно известно повишаване на цените, след което те са стигали и до равнище, по-ниско от това преди либерализацията. Според добрите европейски практики има и т.нар. защитени групи потребители. Става дума за социално уязвимите домакинства, за които електроенергията се продава на по-благоприятни цени. Либерализацията е важна от гледна точка на това, че потребителите ще имат възможност за избор. Разбира се, никой няма насила да ги принуждава да си сменят доставчика, но, ако искат, ще могат да го направят. Което пък от своя страна ще създаде дългоочакваната и така необходима конкуренция между доставчиците, а оттам и до предлагането на най-добрите цени и условия за клиентите.  

Пречка ли са дългосрочните договори за либерализацията на пазара? В тази връзка преди време заявихте, че е най-добре в процеса да бъде включен и компенсаторен механизъм...

- Националната електрическа компания има задължения както по дългосрочни договори, така и по силата на Закона за енергията от възобновяеми източници и европейските директиви, транспонирани в българското законодателство. Тя има ангажименти да изкупува електроенергия по преференциални цени от ВЕИ, американските централи, заводските централи, топлоелектрическите централи. Дългосрочните договори така или иначе съществуват и ние трябва да ги изпълняваме. След като цените в тях са определени, а НЕК е задължена да изкупува по тези цени, в условията на либерализиран пазар е необходимо някой да поеме разликата. Затова е нужен компенсаторен механизъм. Разглеждаме два възможни подхода. Според единия субектите с преференциални контракти продават на свободния пазар и получават компенсиране, за разликата до гарантираните им по договор цени. Другата възможност е НЕК да продължава да изкупува от тях електроенергията по преференциални цени и да се компенсира, за разликата до пазарните. Кой от тези модели ще бъде избран също е въпрос на дискусия. Всички тези въпроси ще се обсъдят с всички заинтересовани страни, за да гарантираме, че ще предприемем най-добрите стъпки. Очакваме и препоръките на Световната банка на базата на тяхната експертиза и опита в други държави.

Планирате провеждането на разяснителна кампания през втората половина на ноември, за да са наясно хората какво предстои. Колко ще струва тя и какво ще включва?

- Информационна кампания е абсолютно необходима, тъй като преходът от регулиран към свободен пазар за клиентите на ниско напрежение е сериозна стъпка с много въпросителни за тях. Потребителите, които са на високо и средно напрежение, вече са на свободния пазар. Предвиждаме кампанията да се осъществи по няколко линии - срещи по места с потребителите, подготовка и издаване на информационни брошури, поддържане на интернет сайт с необходимата информация, подготовка и излъчване на рекламни телевизионни клипове и радиоспотове. Част от мерките, които сме планирали, ще осъществим със собствени сили. За срещи с потребителите ще формираме няколко екипа с представители на Министерството на енергетиката, Българската независима енергийна борса, Българския енергиен холдинг, Електроенергийния системен оператор, електроразпределителните дружества, за да разясним ролята на всеки от тези участници в процеса. Ще ползваме външни изпълнители само за изготвяне на рекламните клипове и брошурите. Те ще се реализират в началото на 2016 година. При добро планиране и управление на средствата не смятам, че кампанията ще бъде прекалено скъпа, особено ако имаме предвид сериозната  промяна, която предстои, и необходимостта тя да протече при пълна яснота.

Крайната цел на отварянето на пазара всъщност е да се повиши стабилността в енергийния сектор. Как ще стане това?

- Водещо условие за стабилност в сектора е стопяването на финансовите дефицити в системата. Говоря за текущия дефицит на НЕК вследствие на ролята на компанията като обществен доставчик - 1.4 млрд. лв., и натрупания дефицит от икономически необоснованите проекти АЕЦ "Белене" и "Цанков камък", който възлиза на 2.3 млрд. лева. Либерализацията и компенсаторният механизъм, който ще бъде избран, ще съдействат тези дефицити да бъдат покрити - не веднага, но в средносрочен план. Важно е да се изчисли какви средства трябва да се акумулират в структурата, която ще бъде избрана за компенсиране. При регулиран пазар това изчисление не е трудно, но в условията на свободен пазар и непрекъснато променящи се цени нещата са по-сложни. Разбира се, това не е невъзможно изчисление с помощта на финансови модели и тази е една от задачите на Световната банка, с която БЕХ има договор за консултантски услуги по отношение на либерализацията. След като изберем точния модел и сме наясно, че в период от няколко години финансовият дефицит в системата ще бъде компенсиран, това ще означава сигурност за участниците, ликвидиране на междуфирмената задлъжнялост, навременно разплащане и липса на нови дефицити. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във