Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЯМАМ ПРИТЕСНЕНИЯ, ЧЕ ПРИВАТИЗАЦИОННИЯТ ДОГОВОР МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕН

Валентин Захариев, изпълнителен директор на Кремиковци АД, пред в. БАНКЕРЪГ-н Захариев, вярно ли е, че първоначалната гаранция, която е трябвало да представите по сделката за Кремиковци, е била в размер на 25 млн. щ. долара, но с анекс е занижена на 12.5 млн. щ. долара? И че вие реално сте депозирали гаранция едва за 2.5 млн. щ. долара?- И това не е вярно. Банковата гаранция е за 7.5 млн. щ. долара, седи си в БУЛБАНК и е в полза на Агенцията за приватизация. Издадена е от БУЛБАНК, а Ю Би Ес осигурява насрещна гаранция.Каква всъщност е истината за скритите задължения на Кремиковци? - Значи комбинатът има и явни, и скрити задължения. Има задължения, които са от преди приватизацията и които по счетоводен порядък са отразени в счетоводните баланси на дружеството...Според договора, вие е трябвало да установите задълженията и да влезете в контакти с кредиторите на предприятието.- В договора е записано, че задълженията на купувача са да обслужи задълженията, които са описани в счетоводния баланс на комбината към 30 април 1999 година. А ако се установят скрити задължения в следващия период - след 30 април, държавата определя ред за компенсиране, също описан в договора. И тъй като той представлява някаква конфиденциалност, аз не мога да кажа какъв е точно редът и какви са компенсаторните механизми.Вие сте провели срещи с кредиторите и след като са доказали вземанията си, официално сте ги уведомили, че ги признавате. Така ли е?- Не на всички - някъде сме признали, някъде не сме признали, в зависимост от характера на задълженията. Ако те имат престъпен характер, ние не сме ги признали и сме уведомили съответните инстанции. Коректните претенции сме уважили и по всяка вероятност една голяма част от тези суми вече са изплатени.Твърди се, че с по-големите кредитори сте провели преговори, постигнали сте договорености за разсрочено погасяване на вземанията им, но не сте им платили. Защо?- До пет години ние трябва да се разплатим с всички кредитори на Кремиковци, на които предприятието дължи отпреди приватизацията му. Разчели сме се със Сосиете Женерал, с доставчици на въглища, с Дюферко, с Тисен Круп, с много, много фирми. Разчели сме се с бившата Стопанска банка и с БИОХИМ. Ние още в началото казахме, че първо започваме да погасяваме дълговете към банките и доставчиците, за да може Кремиковци нормално да върви напред. До този момент ние сме обслужили много задължения. Съжалявам, че нямам в мен документите, за да ви покажа, но става дума за обща сума над 130 млн. лева.Договорили сте се с някои от кредиторите да редуцирате задълженията им до 50%, но това не е станало, твърдят някои от тях. Така ли е? - Не е така. Ние сме поставили условия за редуциране на някои кредити - там, където смятаме, че вземането е нереално или че е надписано, ама много надписано. Аз ще ви дам сега един пример с един едноличен търговец. Преди това обаче искам да знаете, че такива партньори комбинатът е имал в излишък в периода от 1 до 15 юни 1999 г., когато вече е било свикано общо събрание за ликвидация на Кремиковци. Та с въпросния едноличен търговец е сключен договор за доставка на резервни части за комбината за 3 млн. щ. долара със срок на изпълнение един ден. Подчертавам - за един ден. Вие можете ли да си представите какво означава това, при положение че има свикано общо събрание, обявата е публикувана в пресата. И когато впоследствие тръгнахме да проверяваме къде са тези резервни части, видяхме, че тях ги няма...Кажете имената на някои от тези еднолични търговци?- Пак казвам, те са много, елате в Кремиковци аз ще ви ги извадя. Примерно ще ви кажа една фирма Атланта и една друга Веселие - все еднолични търговци. Но да продължа с резултата от нашите проверки. Значи по-късно се оказа, че някои от тези кредитори са издавали данъчни фактури, но дори не са били регистрирани по ДДС. Ние сме информирали икономическа полиция за тези случаи. Някои от тях се разследват, но какво ще стане по-нататък, не мога да кажа.Но пък някои от кредиторите съдят вас, само че са загубили битката, защото според тях писмата, с които ги уведомявате, че им признавате вземанията, не били оригинални и не били уважени от съда?- Да се прибегне до услугите на съда е съвсем интелигентен и цивилизован начин за разрешаването на един спор. Колко съдебни дела се водят аз не мога да ви кажа, защото не ги броя. Но смятам за нормално срещу една фирма да има съдебни дела, както и тя да води съдебни дела срещу други фирми. Естествено е да има такива случаи и обикновено се прибягва или до арбитраж, или до съд.Нормално ли е обаче тази група от ваши основни кредитори да твърди, че на практика е ограбена, защото с нередовните писма за вземанията им сте отбягнали плащането на около 120 млн. лева?- Вие, ако погледнете данните за четири месеца, говоря за задълженията в баланса на Кремиковци към 31 декември 1998 г. и задълженията в баланса към 30 април 1999 г., ще видите, че разликата е около 80 млн. лева. Ами 80 млн. лв, извинявайте - това са по 20 млн. лв. на месец, или по 10 млн. щ. долара. Е, при разходи на Кремиковци от около 25 млн. щ. долара на месец как е възможно така изведнъж дълговете му да нараснат с близо 40% спрямо ежемесечните разходи. Значи разходната част е скочила с 40% за въпросните четири месеца. Това аз не мога да го повярвам. И затова не можем да се съгласим, че всички задължения на Кремиковци са реални.Но какво ще кажете за претенциите на фирми като Нева холдинг например - нейни представители твърдят, че пред съда сте изпратили договора си с тях по сделка за 1.5 млн. щ. долара с един фалшифициран лист?- Това изобщо не е вярно, уважаема госпожо. Първо, Нева холдинг е кредитор на базата на цесия - тоест това вземане той го е изкупил от друг - мисля, че от фирма Фероглобус. Но според мен отношенията ни с Нева холдинг са вече уредени и нека не го коментираме. Няма вече спор между нас.Хайде кажете нещо и за офшорките, които се спрягат около вас - примерно Хелмус, която е регистрирана в Цуг.- Тази не я познавам...Говори се обаче, че я представлява Божко Бонев, който пък представлява и вашия холдинг Финметалс и е член на управителния съвет на Кремиковци АД?- И това не е вярно. Г-н Божко Бонев в момента е прокурист на Финметалс, преди беше заместник-изпълнителен директор на Кремиковци и поради преминаването му на друга длъжност е освободен преди около 7-8 месеца. Божко Бонев никога не е представлявал тази фирма Хелмус, аз нямам спомен за това. Би трябвало него да го питате дали някога я е представлявал.Споменава се и друга офшорка - Скад Ко?- Нея пък за първи път я чувам.Бедата, г-н Захариев е, че вас ви обвиняват в източване на Кремиковци - дали през офшорки, чрез други фирми или чрез създадените от вас дъщерни дружества вътре в комбината - няма значение. Въпросът е дали месечният солиден оборот на предприятието се превърта през тези структури, те обират каймака, а в кремиковската каса нищо не влиза? - Съвсем скоро казах на една ваша колежка, че 2001-ва е такава година за стоманодобива, в която в света няма печеливша фирма...Не става дума само за миналата година, а за целия период от 1999 г. насам, през който, както се твърди, вместо търговската дирекция на комбината бизнесът му се върти от самостоятелно дружество, чрез което всъщност изтичали парите на комбината?- Това са глупости. Кремиковци отдавна няма търговска дирекция, а е създадена фирмата Кремиковци Трейд, която е 100% собственост на Кремиковци АД. Така че Кремиковци Трейд си е структура на комбината, създадена, за да не бъдат ощетявани неговите интереси.А за сделките, които преминават през тази структура, тя получава ли комисиони от всички сродни на нея юридически лица, в каквито се превърнаха основните производствени и други звена на комбината? - Какви комисиони - това, пак ще кажа, са глупости. В Кремиковци Трейд работят 8 души, а преди в търговска дирекция бяха 180 души.Пак ще попитам продава ли Кремиковци Трейд продукцията на Кремиковци чрез приближени фирми, офшорки или други?- Задайте въпроса на Кремиковци Трейд. Но как може дружеството да прави това, след като в европейската общност трябва да продава директно нашата продукция самото Кремиковци АД, даже не и Кремиковци Трейд. В противен случай веднага ще ни бъдат наложени санкции. Така че подобни приказки са направо смешни. Но като слушам за всички неща, които ме питате - ами то тук е целият материал на НСБОП...Не знам за какъв материал намеквате, но ви обвиняват, че Кремиковци е все длъжник на своите над 2000 доставчици, които на кредит му изпълняват поръчките, и то чрез избрани посредници, тясно свързани с въпросното търговско дружество Кремиковци Трейд. Така ли е?- Но и Кремиковци си продава продукцията на кредит - продава я на 60, на 90 дни разсрочено плащане. Изобщо в света така се работи.Но при вашата структура не можело да се установи реалната цена ни на доставките, ни на продажбите, не може да им се хване краят?- Това също са глупости. Аз не желая да се занимавам с тях. Който твърди подобни неща, нека ги докаже. Не сме длъжни на никого да обясняваме как продаваме - това си е политика на фирмата. Всички търговски операции са въпрос на нейната търговска политика. Те са елемент от търговската и фирмената тайна. И не се чувстваме длъжни да я споделяме с никого. А ако някой вижда, че сме извършили престъпление - моля, чрез съответните органи да си вземе информация и да попита каквото го интересува. Ние ще отговорим надлежно, така както е записано в закона. Защото, пак повтарям, това е търговска политика на фирмата. Тя е утвърдена от управителен и от надзорен съвет. Повече от това не мога да ви кажа.Но може би ще коментирате още един нелицеприятен слух, според който бившият банкер Атанас Тилев води срещу вас дело зад граница за това, че му дължите 4 млн. щ. долара, отпуснати от обявената в несъстоятелност БЗК?- За 4 млн. щ. долара? Ох, и това за първи път го чувам. Аз поне не знам да съм ответник по нито едно дело на г-н Тилев - във и извън граница.На 6 февруари тази година в Истанбул тържествено бе отбелязано раждането на джойнтвенчъра между Кремиковци и авторитетния турски холдинг Кибар. В нашата Агенция за приватизация обаче изразяват съмнения дали металургичният комбинат участва директно, или в начинанието е включена пак някаква негова дъщерна структура?- Ами да видят - както тук, така и в Турция си има търговски регистър. И всеки може да провери кой от българска страна участва в смесеното дружество.Имате ли някакви притеснения, че приватизационният ви договор може да бъде прекратен?- Не нямам. Ако подобно нещо се случи - има си съд, той ще решава кой крив и кой прав.

Facebook logo
Бъдете с нас и във