Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЯМА ЖЕЛАЕЩИ ЗА АКЦИИТЕ НА ЕМКА

Смесеният закрит аукцион за продажбата на почти 12% от капитала на севлиевското дружество за производство на кабели Емка, който се проведе в периода 3-9 юни, приключи с неуспех. Предложеният пакет е собственост на осем миноритарни акционери, които обединиха дяловете си, за да постигнат по-атрактивна цена. Закритият аукцион бе вторият по ред, организиран от тях. Първият се състоя между 17 и 25 май, като тогава цената на 53 410 акции бе определена на 2 136 400 лв., или по 40 лв. за акция. Тя обаче се оказа твърде висока за инвеститорите. На втория аукцион за 55 050 акции бяха поискани 1 981 800 лв., или по 36 лв. за акция, но явно и тази отстъпка не се оказа достатъчна. Най-вероятно ще има и следващ аукцион, но кога ще се проведе той и на каква цена - все още не е ясно. Причината дребните акционери на Емка да поискат да продадат своите акции е недоволството им от мажоритарния собственик на дружеството. Капиталът на севлиевската фирма е разпределен основно между РМД Кемп - 38.73%, и Индустриален капитал холдинг - 33.41 процента. РМД-то придоби повече от една трета от капитала на 30 април 1999-а, плащайки 2.4 млрд. стари лева. В деня на подписването на приватизационния договор бяха платени 10% от цената, а останалите 90% са разсрочени за период от десет години, като половината ще бъдат платени с непарични платежни средства. Интересното е, че първоначално в управлението на Емка - Севлиево, са три еднолични дружества с ограничена отговорност: Манг, Профи - Т и Дениде, които се държат от трима от собствениците на РМД-то - Милко Ангелов, Димитър Тановски и Иван Делчев. С решение на Габровския окръжен съд от 19 ноември 2004-а трите ЕООД-та са преобразувани в три ООД. Ангелов, Тановски и Делчев участват в управлението и на Индустриален холдинг България. Очевидно е при това положение, че основните акционери на Емка са свързани помежду си и управляват заедно, но мениджмънтът им не се е понравил на по-дребните собственици. Странно е и, че на сайта на БФБ-София за тримесечните отчети на дружествата за тази година севлиевското предприятие е дало отчета си за същия период, но за 2004-а. Поради тази причина в предишния си (22) брой, в статията Нова модна линия на фондовата борса, БАНКЕРЪ го е публикувал като актуален. Всъщност първото тримесечие на 2005-а Емка е приключило с печалба от 414 хил. лв., а година по-рано е реализирало загуба от 368 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във