Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ДА СЕ АНЕКСИРА РУСКА СОБСТВЕНОСТ

Александър Семерньов, ръководител на регионалното представителство на Госзагрансобственост, пред БАНКЕРЪАлександър Михайлович, оформени ли са официално репарационните претенции на Русия към България? Какъв е техният размер?- На 28 ноември 2001 г. - във връзка с евентуалната приватизация на Булгартабак Холдинг, посолството на Руската федерация заяви в нота до българското Министерство на външните работи, че разполага с документи, които дават основания да се смята, че част от активите на Булгартабак Холдинг остават руска собственост, която е била предадена на Съветския съюз след победата му във Втората световна война. Предлагаше се, че позицията на руската страна ще бъде доведена до знанието на съответните органи на държавната власт в България, а също и до шефовете на приватизационната агенция и потенциалните кандидат-купувачи за тютюневия холдинг.По време на посещението си в България през февруари (тази година) първият заместник на управителя на делата на президента Б. Д. Юрлов имаше среща в Министерство на икономиката. Тогава на българската страна бяха предадени копия на част от архивните материали, потвърждаващи претенциите на Русия. Освен това на среща с вицепремиера Николай Василев му беше връчено писмо от името на управителя на делата на руския президент - Владимир Кожин. В него се предлагаше да се разгледа въпросът за създаване на смесена руско-българска комисия по регулиране на имуществените интереси на страните и да се спре приватизацията на Булгартабак до уреждане на имуществените отношения между двете държави.В края на март до председателя на надзорния съвет на Агенцията за приватизация Петко Николов и до изпълнителния директор Апостол Апостолов беше изпратено писмо, в което руската страна уведоми агенцията за наличието на официални руски претенции към част от активите на Булгартабак Холдинг АД. В него бе казано, че ако законните права на Руската федерация не бъдат зачетени при приватизацията на холдинга, тя ще си запази правото да защитава своите икономически интереси в съответствие с общопризнатите норми на международното право.Поради отсъствието на официална реакция от българска страна на нееднократните предложения на Русия да се пристъпи към обсъждане на поставените въпроси, на 4 април 2002 г. посолството на Руската федерация още веднъж се обърна с нота по този въпрос към българското Министерство на външните работи.На 18 април 2002 г. се състоя заседание на междуведомствената група от български и руски експерти, на което на българската страна бяха предадени архивни материали, потвърждаващи основателността на претенциите на руската страна към част от активите на Булгартабак. Независимо че страните се договориха в най-близко време, след проучване на материалите и извършване на необходимите консултации да продължат работа, експертите повече не се срещнаха.Руската страна заяви още веднъж своите претенции към част от активите на Булгартабак по време на преговорите между премиерите на Русия и България при официалното посещение на министър-председателя Симеон Сакскобургготски - в Москва в началото на юни.Този въпрос свързан ли е със собствеността на дипломатическите представителства на Руската федерация в България?- Не, не е свързан. Както беше отбелязано по-горе, претенциите се предявяват към активи, получени от бившия СССР като репарации след Втората световна война. Основание за това са решенията на Берлинската мирна конференция и Законът на Царство България за предаване на германското имущество в собственост на Съветския съюз, публикуван в Държавен вестник от 31 май 1946 г., както и други подобни нормативни актове, издадени в резултат на Втората световна война. Повечето от тези активи след това са били отдадени под аренда на България. Трябва да се отбележи, че исторически тези активи никога не са били собственост на български физически и юридически лица.До каква степен сделката за Булгартабак ще определи по-нататъшното отношение на руското правителство към България?- Не става дума само за активите на Булгартабак Холдинг и не само за България. Съгласно Указа на Президента на Руската федерация се извършва издирване, защита и надлежно оформяне на правата на собственост на Руската федерация по отношение на цялото задгранично недвижимо имущество на бившата Руска империя и на бившия СССР.Какви са възможностите за евентуално споразумение и перспективите да започнат преговори по този въпрос?- Русия нееднократно е заявявала своята готовност да започне преговори по уреждане на имуществените интереси между двете страни. Предполагаме, че след ноември 2001 г. България не е изпитвала недостиг на време, за да се подготви за обсъждането на този въпрос.От какво зависят схемата и начините за покриване на тези претенции?- Схемата зависи от вида собственост. Става дума за публична собственост на руската държава. Отчуждаването на тази собственост без съгласието на Русия не е възможно и всяка сделка с нея няма да има законна юридическа сила, според международното право. Нещо повече, става дума за решения на Потсдамската конференция през 1945 година.Що се отнася до начина на покриване на тези претенции, то това ще бъде предмет на преговори между руската и българската страна. В частност приватизацията на Булгартабак трябва да бъде осъществена в интерес на България, но с отчитане на интересите и на Руската федерация. Повечето потенциални купувачи на холдинга потвърдиха своята готовност за това. Те разбират, че без руския пазар придобиването на Булгартабак холдинг е практически безсмислено. Нещо повече, изхождайки от вида собственост на холдинга, нито един от вероятните победители в сегашната процедура за приватизация на Булгартабак холдинг не може да се смята за добросъвестен купувач. Осъществяването на каквито и да е действия със собственост на руската държава без нейно съгласие е незаконно от юридическа гледна точка.Обсъждан ли е въпросът за признаване на тези претенции за държавен дълг на България към Русия?- Не, не е обсъждан. Това не е държавен дълг на България. Става дума за собственост на руската държава, която не може да бъде анексирана.Какво ще стане, ако българската страна запази мълчание по отношение на руските претенции?- Категорично може да се каже само едно - това няма да стане причина за започване на Трета световна война, но Русия няма да позволи на никого да преразглежда резултатите от Втората световна война...Какъв е статутът на Госзагрансобственост и има ли то пълномощия от името на Управлението на делата на руския президент да се намесва в междудържавните отношения?- Управлението на делата на президента (УДП) е орган на изпълнителната власт в Руската федерация, а Госзагрансобственост е инструментът, чрез който се осъществява управлението на задграничната собственост. Сред функциите на управлението е и издирването на задграничното имущество на бившата Руска империя и бившия СССР, защитата и оформянето на правата на собственост на Русия върху това имущество. За да осъществи тези пълномощия през 1996 г., УДП създава държавно ведомствено предприятие за управление на собствеността зад граница - Госзагрансобственост. На предприятието е възложено да осъществява управлението и разпореждането с руските недвижими имоти зад граница, да ги отдава под аренда, както и за ползване на представителствата на Руската федерация зад граница. В пълномощията на Госзагрансобственост е установяването и защитата на правата на собственост на Русия над имуществото, принадлежало на бившата Руска империя и бившия Съветски съюз, както и контролът върху оформянето на документите, доказващи тази собственост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във