Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЕЗАВИСИМИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ ОТКАЗАХА УЧТИВО НА ОПЕК

ОПЕК изпрати неотдавна до Русия и до останалите страни - независими износители на петрол, писмо с молба да увеличат добива на нефт, за да се стабилизират световните цени на енергоносителите. И получи учтив отказ. Впрочем, по мнение на експертите, картелът не е и очаквал друг отговор. Извънредно високите цени на суровината напълно устройват ОПЕК и всяко съществено увеличаване на добива би се отразило негативно върху икономиката на неговите членове. Освен това, във връзка с нестабилността в Близкия изток и с желанието на вносителите да разнообразят източниците на доставка, Русия може да стане сериозен конкурент на лидера в ОПЕК - Саудитска Арабия на основните пазари в света - САЩ, Япония, Китай. Оценката на аналитиците дават основание да се предположи, че като цяло руските нефтени резерви са три пъти по-големи, отколкото се смяташе досега. Според статистическо изследване на ВР, Русия има 60 млрд. барела открити нефтени резерви, а резервите от природен газ са еквивалентни на 280 млрд. барела нефт. Изследване на московското отделение на швейцарската банка Brunswick UBS, показва, че разкритите нефтени резерви на Русия могат да се увеличат от 60 на 180 млрд. барела, когато компаниите извършат преоценка на своите резерви. По сегашните изчисления това определя на Русия второ място в света след Суадитска Арабия, чиито резерви се оценяват на 300 млрд. барела нефт и нефтен еквивалент.При това положение едва ли може да се очаква от Русия да помогне на картела за стабилизиране цените на суровия петрол. Съперничеството между Русия и ОПЕК е много остро, особено на такива пазари като Северна Америка и страните от Азиатско-Тихоокеанския регион. Традиционно са под контрола на ОПЕК и единственият начин да бъдат завладяни е да бъде изтласкан картела от тях. В тази игра Русия залага на аргумента, че районът на Близкия изток е нестабилен политически, което кара страните вносителки да търсят разнообразни източници на суровината. Терористичните актове тласкат цените на нефта нагоре, което е изгодно за Русия. Но сами по себе си терористичните актове не могат да увеличат привлекателността на Русия и на другите алтернативни доставчици на нефт за западните купувачи.Сега Русия, Западна Африка и другите страни, които не членуват в ОПЕК, добиват и продават толкова нефт, колкото могат, посочва аналитикът от британската компания Energy Intelligence Аксел Буш. Русия почти е достигнала максималното равнище на добив на нефт. Експортът на суровината от Северно море е съкратен два пъти, както впрочем и мексиканският. Остават само няколко региона, където нефтодобивът ще се увеличи: Западна Африка и Централна Азия. Саудитска Арабия е под въпрос. Числото на страните износителки постоянно намалява. Индонезия от следващата година прекратява износа на нефт - цялото добито количество ще отива за вътрешни нужди. Миналата година на Великобритания за първи път й се наложи да внася нефт и газ. Китай, който преди десет години изнасяше нефт, сега стана вторият в света вносител на суровината. Предстои по-нататъшно съкращаване на световния нефтодобив и повишено търсене на петрол от страна на Индия. Логическо следствие на всичко това е покачването на цените.

Facebook logo
Бъдете с нас и във