Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЕВОЛЕН КАПАН ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГОВЕ

Новата наредба за търговете и конкурсите, която бе публикувана в Държавен вестник на 26 септември, заложи капан за участниците в явните наддавания. Според новите правила, преди провеждането на търга кандидатите ще подават предложенията си, с които са длъжни да потвърдят началната цена. Ако няма нито един желаещ, се насрочва нов търг, като цената може да се смъкне наполовина. Ако кандидатът е само един, той купува обекта по началната цена. Ако кандидатите са двама, но не желаят да дадат повече от началната цена, то никой не печели, а депозитите и на двамата се задържат. Те обикновено са около 10%, което не е пренебрежима сума. (Досега депозитите не се връщаха само когато участник не е потвърдил желанието си да купи обекта дори на началната цена.)При това положение, ако първоначалната цена е височка (а оценките често са такива), потенциалният купувач ще бъде изправен пред сложен избор. Или да пропусне първия търг, като рискува обектът да попадне в ръцете на някой конкурент, или да се яви, съзнавайки, че може да му задържат депозита (ако се окаже, че има и друг кандидат, посочил началната цена). Наистина наредбата предвижда в случаите, когато всички кандидати са обявили началната цена, наддаването да продължи по усмотрение на участниците (без да се спазва предварително зададената стъпка). Текстовете обаче не са докрай ясни.Според новата наредба отпадат досегашните търгове с тайно наддаване, като вместо тях се въвеждат неприсъствени електронни търгове. Те ще се провеждат чрез инвестиционните посредници и ще обхванат само дружествата с ограничена отговорност.Малко, но съществени са промените в уредбата на конкурсите, чрез които се продават големите предприятия. Както и досега, те ще се провеждат на два етапа - предварителен и заключителен. След избора на купувач, направен въз основа на окончателните оферти, ще се водят преговорите по приватизационния договор. Но ако окончателните оферти не са удовлетворителни, АП няма да може да иска тяхното подобряване, а ще има право единствено да прекрати конкурса. Отпадането на възможността да се иска подобряване на офертите очевидно е резултат от перипетиите около сделката за Булгартабак (неуспелите кандидати тогава заявиха, че са готови да дадат по-висока цена и обвиниха Агенцията за приватизация, че не им позволява да го направят). Друга съществена новост е, че се поставя краен срок за сключване на приватизационния договор - до седем дни, след като той е бил одобрен от надзорния съвет на АП. Това ще рефлектира върху сделката за БТК, при която съдът постанови, че договорът с Вива Венчърс е одобрен мълчаливо от надзорния орган.

Facebook logo
Бъдете с нас и във