Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЕПОЗНАТОТО УДОБСТВО НА АВТОАСИСТАНС

Няма да се налага да викаме неволята, когато колата ни се развали на пътя или, не дай Боже, катастрофираме, ако ползваме услугата Автоасистанс за чужбина.Това е застраховка, която се сключва при излизане с моторно превозно средство (МПС) от страната и е допълнение към полицата Зелена карта. Тя покрива разходите за пострадало МПС и обезщетява увредените пътници в него. Обикновено действието й се простира на територията на всички страни членки на международното споразумение.От година и три месеца застраховката се предлага от ДЗИ-Общо застраховане със съдействието на асистанс компанията Inter Partner Assistanсe, филиал на АХА. От година я продава и ЗПАД Алианц България съвместно с ELVIA Assistance.Равносметката на застрахователите за този период е, че продажбите са доста под очакванията. А главната причина за това е, че този продукт просто не е известен. Пътуващите в чужбина с автомобил не знаят, че имат възможност да ползват денонощно техническа, медицинска и правна помощ, когато изпаднат в беда, и то срещу минимални суми. За срок до 15 дни (при най-масово сключваните полици) застраховката в ДЗИ струва по 5.65 и 6.09 евро за леки коли в зависимост от обема на двигателя. В Алианц цената е 8.50 евро за автомобили до 10 години от датата на производство и 10.20 евро за по-старите.Не е беда и езиковата бариера. Достатъчно е при злополука да обясните на дежурния оператор на какъв език може да разговаря пострадалият. Операторите владеят английски, немски, френски, италиански, испански и руски език, но имат на разположение и служители, знаещи български. Едва ли причина за слабите продажби са и лимитите на отговорност, сумите, които застрахователят заплаща за всеки вид помощ. В общите условия на застраховката те са записани конкретно за всяка злополука. Определени са на базата на дългогодишния опит на асистанс компаниите и са достатъчни да покрият съответните нужди. Важно е клиентите да бъдат запознати с тях при сключване на застраховката, за да знаят на какво да разчитат. Щетите, които до момента са регистрирани в дружествата, се вместват в договорените лимити. Наред с непознаването на продукта специалисти обясняват слабото му търсене с българската практика да се правят главно задължителните застраховки. При пътуване в чужбина се купуват само полиците, без които не може да се излезе зад граница. Логиката е: На мен няма да се случи, защо да давам пари за застраховки.Впрочем българите се изхитрят да кръшкат и от задължителната Зелена карта. Така например на граничните пунктове с Турция, Гърция и Македония мнозина от автомобилистите, които пътуват само до тези държави, преминават пеша граничните бариери. Купуват от чуждата гранична служба гранична застраховка, валидна само за територията на съседната страна, която е по-евтина от нашата Зелена карта. Връщат се на наша територия, качват се в колите и тогава напускат страната. Услугата Асистанс Асистансът е услуга, която се изразява в оказване на съдействие на пострадали хора или имущество при пътуване в чужбина и е основната дейност на специализирани асистанс-компании.Те възникват след Втората световна война, когато усилено започва да се развива международният туризъм. Все повече хора започват да пътуват и се нуждаят от помощ при претърпени злополуки, катастрофи, кражби и други нещастия. Първата такава компания е създадената в Испания GESA. По-късно тя е изкупена от френската държавна застрахователна компания UAP, а преди няколко години бе приватизирана и сега се нарича AXA. Компанията има 37 представителства по света. За нея работят 2500 служители, обслужващи 2 600 000 случая годишно. В Европа действат повече от сто асистанс-компании. В света най-известни са АХА ASSITANCE GROUP, EUROP ASSITANCE, CORIS и други.Сключвайки срещу съответно заплащане договор за обслужване с асистанс-компания, застрахователят я ангажира да съдейства на застрахования в случай на неблагоприятно събитие. Компанията има грижата да му бъде оказана своевременно необходимата квалифицирана помощ.За да могат да осъществяват дейността си, асистанс-компаниите трябва да отговарят на много високи изисквания: да имат собствена мрежа и представителства във всички важни точки по света, да разполагат с екипи от квалифицирани кадри, които да работят денонощно, 365 дни в годината; служителите да знаят перфектно поне два чужди езика; да познават добре проблемите, които съпътстват пътуващите в чужбина - здравни, митнически, гранични, ремонтни, квартирни, транспортни, финансови и др. Дежурните екипи имат право да вземат незабавни решения. Притежават перфектна комуникация - стационарни и мобилни телефони, факсове, ИНТЕРНЕТ. В рамките на няколко минути те трябва да отговорят на обаждането на изпаднал в беда и незабавно да се ориентират с кого, къде и какво се е случило. Да му обяснят какво да прави, докато при него дойдат специалистите, които ще му окажат необходимата помощ.Застраховка Автоасистанс за чужбина Застраховката покрива щети и предоставя помощ при пътнотранспортни произшествия (ПТП), технически повреди и кражба на МПС в чужбина.При настъпване на застрахователно събитие застрахованият или негов представител трябва да се свържат с асистанс-компанията на посочения денонощен телефон в сертификата и да обяснят проблема.В рамките на договорените в сертификата лимити асистанс-компанията оказва следните услуги:При ПТП или техническа повреда на МПС, ако е възможно, се извършва ремонт на мястото на събитието. Ако е невъзможно, колата се изтегля на буксир до най-близкия автосервиз за ремонт. Ако в региона на инцидента липсват необходимите резервни части за ремонта, асистанс-компанията ги осигурява и доставя. Ако се налага, автомобилът се репатрира до България. В случай че возилото е пострадало много тежко и ремонтните разходи надхвърлят застрахователната му сума, е предвидено и организиране и заплащане на разходите за изоставянето му на законно основание в страната, където е станал инцидентът, и свързаните с това митнически такси. При кражба на МПС, за която полицията е уведомена своевременно и ако колата не бъде намерена до 24 часа, се осигурява превозването на пътуващите до местоживеенето им или до крайния пункт на пътуването. Ако пострадалият автомобил не може да се ремонтира в рамките на 24 часа, асистанс-компанията покрива разходите за хотел на застрахования и неговите спътници, докато колата не бъде ремонтирана. Може да бъде осигурен автомобил под наем за 48 часа. При телесно увреждане се осигурява лечение на застрахования в най-близката болница или транспортиране до по-подходящо от гледна точка на лечението здравно заведение. Ако поради лошо здравословно състояние застрахованият не може да управлява ремонтираното МПС, му се осигурява шофьор или посочено от застрахования лице, което да управлява автомобила до постоянното му местодомуване в България. Правна помощ се предоставя в случаите, когато водачът на МПС е подведен под съдебна отговорност във връзка с ПТП. Заплащат се съдебни разноски, застрахованият се освобождава, ако е задържан от полицията. В определени лимити се заплаща адвокатски хонорар.Не се покриват щети, възникнали в страната на постоянно местоживеене на застрахования, вреди, предизвикани поради употреба на алкохол или опиати от водача, умишлено причинени вреди, косвени разходи и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във