Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЕДОПУСТИМО Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ НАДЗОР ДА НЯМА РЪКОВОДИТЕЛ

Мариана Костадинова, депутат от НДСВ, член на бюджетната комисия, пред в. БАНКЕРЪМариана Костадинова е родена на 7 септември 1960 година. Зодия Дева. Завършила е Икономика на кооперациите във Великотърновския университет.От 1992 г. работи в застраховането. Тя е един от създателите на клона на Булстрад във Велико Търново, където около десет години е директор. След това влиза в политиката. Водач на листата на НДСВ на гр. Велико Търново. Омъжена е и има две дъщери - студентка и абитуриентка.Г-жо Костадинова, дейността по застрахователния надзор е блокирана, откакто в края на октомври тази година парламентът прие оставката на предишния титуляр Румен Гълъбинов, и практически надзорът е без ръководител. Смятате ли, че е нормално една такава сериозна финансова дейност да бъде оставена повече от година без титулярен ръководител на управление Застрахователен надзор в Комисията за финансов надзор?- Да, наистина един от заместник-председателите на Комисията за финансов надзор - Гълъбинов, напусна през септември миналата година. Неговите задължения пое Нуредин Кафелов. Това не може да продължава повече. Нормално беше само месец-два застрахователите да бъдат без ръководещ на управлението по Застрахователен надзор, защото именно този човек е оторизиран да подписва актовете и другите наказателни документи при констатирани нарушения в застрахователния бранш. При това положение в момента ние не можем да администрираме под никаква форма тази важна финансова дейност. Това е много неприятно и направо е недопустимо, тъй като в този сектор са събрани доста играчи на пазара. А той вече е регулиран с много добър закон, там има пазарна икономика в действие както и сериозна конкуренция. Каква е процедурата за избор на нов заместник-председател на КФН, ръководещ застрахователния надзор?- Необходимо е да се внесе предложение в Народното събрание и то да се гласува от него. В случая новоизбраният заместник-председател ще приеме мандата на предишния.Вярно ли е, че за мястото има претенции и от НДСВ, и от ДПС?- Винаги когато предстои подобен избор, в публичното пространство се говори, че НДСВ и ДПС имат проблем, който са си създали общо. Аз следя отблизо застраховането и повярвайте ми, такъв проблем в случая липсва.В Комисията по бюджет и финанси не се ли говори за конкретно лице от политическия елит или от сферата на застраховането?- Чела съм различни имена, част от които познавам и уважавам като истински професионалисти в печатните издания. Не знам в парламента до момента сериозно да е поставен въпросът за избор на нов заместник-председател на КФН. А е належащо той да бъде избран, защото, както знаете, съвсем наскоро предстои стартът на продажбите за най-важната от задължителните застраховки Гражданска отговорност на МПС, която трябва да купят собствениците и водачите на автомобили. Тази застраховка е свързана с отговорността на шофьорите за причинените щети на трети лица и затова има задължителен характер. Някой обаче ще трябва да утвърди съответните докумети, правила, тарифи и т.н. Защо се бави този избор, да не би заплатата за шеф на надзора да не е достатъчна и затова да липсват кандидати?- Заплащането на всички служители в комисията е точно определено и всеки сам за себе си трябва да реши дали да бъде специалист на застрахователния пазар, или надзорник в държавна институция. Застрахователният пазар е суров. В него почти всяка ниша е запълнена и човек трябва да бъде доста ловък и да притежава особени качества, за да оцелее. От другата страна е специалистът в застраховането, който се занимава с методологията, със създаването на нормативни документи, спазването на закона и проверките дали компаниите работят законосъобразно. Затова двете професионални дейности са несъпоставими. Лично аз смятам, че е доста престижно всеки, който иска да направи кариера като мениджър в застраховането, да премине през Комисията за финансов надзор, след което може да работи в застрахователна компания. Обратната комбинация също е възможна, защото след 5-10 години работа в компания дейността става доста еднообразна.Съгласно Закона за КФН тази комисия е най-могъщата институция в България и нейните решения не могат да бъдат обжалвани. Не трябва ли тогава да има повече прозрачност в дейността й?- На фона на всичко, което става в България, Законът за КФН, съобразен изцяло с европейските изисквания, е като бяла врана в нашето законодателство. Работихме го с голям ентусиазъм, защото знаехме, че в много от страните в Централна Европа, които наскоро се присъединиха към ЕС, няма подобен закон и дейността по застраховане, по пенсионното и здравното осигуряване не е така обезпечена, както е у нас. Това е един от секторите, в който са съсредоточени много пари. Затова работещите в надзорния орган трябва да бъдат големи професионалисти.Смятате ли, че са основателни обвиненията на някои застрахователни и пенсионноосигурителни компании, че често пъти надзорът налага глоби за назидание?- Винаги има недоволни, когато има глоби, но няма друг начин за контрол и администриране освен глобите. Това е санкцията, към която се прибягва при нарушение на закона. Разбира се, тези проверки и налагането на санкции не се извършват от един човек и аз съм убедена, че няма каквато и да е пристрастност.България е на на едно от последните места в Европа по брутен премиен приход на глава от населението - 85 лв. ,а процентът на брутния премиен приход в брутния вътрешен продукт на страната е 1.94 на сто. Тези показатели в страните от ЕС са четири пъти по-високи, а в тези от Централна и Източна Европа, които наскоро се присъединиха в ЕС - два пъти по-високи. На какво, според вас, се дължат тези слаби резултати?- Българите все още не се доверяват на застрахователите. И това е естествено, ако си припомним, че имахме поне две обезценявания на парите, които рефлектираха и в застраховките. Почувстваха го всички хора, купили застраховки Живот, защото те се обезцениха във времето. Не може да си купил през 1985 г. полица за 10 хил. лв. с десетгодишен период и през 1995 г. да получиш само 130 лева. Това е застраховка със спестовен характер, която в началото е била с доста солидни вноски от порядъка на цяла работна заплата. Именно тя стана причина голяма част от българите да се отдръпнат от пазара на застраховките. Друго тълкуване на тези ниски показатели е фактът, че много от застрахователите в своите предложения към клиентите си предизвикват у тях невероятни очаквания. Без да прочетат общите условия на полиците, където ясно е записано какви рискове покрива застрахователят, хората сляпо вярват на обещания. Когато настъпи щета, те остават разочаровани и излъгани и не получават обезщетение, само защото конкретният риск ще е включен в условията на застраховката.Друга причина, според мен, е споменът за некоректните застрахователи преди години. Голяма част от хората се отдръпнаха от застрахователния пазар преди 5-6 години, когато имаше много кражби на автомобили. Част от застрахователите не обезщетяваха кражбата, когато автомобилът не е бил в охраняван паркинг, или поставяха ред други условия, които оставаха неизвестни и неизпълними за хората. Така българите започнаха да се пазят от подобни игри на застрахователите.Надявам се, че изброените примери са останали в миналото. В България вече има сериозен застрахователен пазар, на който присъстват както български, така и чуждестранни застрахователи. Всяка компания се стреми да даде много добри продукти на клиентите си, тъй като, според мен, пазарът е разпределен и няма много свободни ниши.Дали ще се сменят играчите на този пазар след влизането ни в ЕС?- Никога не може да се каже дали играчите са много или малко. Пазарът сам определя техния брой. Аз смятам, че това е регулиран пазар, в който никога не е имало сътресения. Застрахователният е добър пазар, защото формира сериозна печалба. Това са регулярни приходи и ако се управляват умело могат да донесат сериозни успехи. Струва ми се, че след две години няма да има промени на този пазар. Конкуренцията е само в полза на клиентите, защото така се раждат по-добри застрахователни продукти.Самите клиенти трябва да разберат, че когато си купуват застраховка всъщност си купуват сигурност. Защото никъде освен в застраховането не се продава такъв продукт, който да носи твоята собствена професионална отговорност. В застраховането има много видове застраховки професионална отговорност. Те са особено ефективни за всеки човек, който се занимава с бизнес. Защото така има друг, който носи отговорност вместо него. Това е застрахователят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във