Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАШИ ХОРА УПРАВЛЯВАТ ФИНАНСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА

Григорий Вазов, декан на Финансово-счетоводен факултет към УНСС, пред БАНКЕРЬДоцент Вазов, какво бихте откроили като най-голям принос на Финансово-счетоводния факултет в неговата 50-годишна история?- Най-големият принос са кадрите, които сме създали през тези години. И преди, и след 1990 г. студентите, които са се дипломирали в този факултет, категорично и бързо навлизат в обществено-икономическия живот на страната. А скоро след това заемат престижни постове в ръководството на държавата и в ръководството на банковата система. Ако погледнем преподавателския състав, ще видим, че във факултета имаме двама бивши министри на финансите, трима бивши заместник-министри на финансите, един действащ и двама бивши подуправители на БНБ, настоящ член на УС на БНБ. Имаме и членове на Сметната палата, членове на Комисията по ценните книжа, председатели на Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Съюза на счетоводителите... На практика цялата документация, свързана с нормотворчеството в областта на финансите, социалното осигуряване и застраховането, е създавана от преподаватели в този факултет. Едновременно с това можем да се похвалим и с доста сериозна научна продукция. Става дума за разработки, които, появявайки се в общественото пространство, възбуждат интерес.оменя ли ориентацията на обучение фактът, че по-голямата част от преподавателите са ангажирани както с управлението на страната, така и с бизнеса?- Това е един прекрасен факт, това е мечта. Такава е и световната практика - големите преподаватели задължително са ангажирани във висшата държавна администрация и големите корпоративни структури. Мисля, че у нас няма друг такъв факултет в цялата система на университетското образование. Логично е при това положение качеството на обучение да е на много по-високо равнище. Защото нито един проблем на икономиката не се преподава от пожълтели десет-петнадесетгодишни лекции. На нашите студенти се предоставя най-актуалната информация. Неслучайно в този факултет се влиза с най-висок бал.В словото си на юбилейната научна конференция на финансово-счетоводния факултет проф. Камен Миркович упрекна управляващите за това, че не търсят сътрудничество с икономистите. Къде се прекъсва връзката?- Вината е и в двете страни. За нашия факултет не мога да се оплача. Ние нямаме пречки, но този проблем съществува на ниво университет. То е характерно за българския управленец. Той винаги е критично настроен към работещите в университетите. Мисли си: Какво ще ми кажат тези книжни хора? Динамиката на управлението изисква много по-бърза реакция, няма време за научни изследвания. От друга страна, преподавателският състав е свикнал малко по-бавно, малко по-задълбочено да работи. Дълбочината на изследването не изисква решаването на конкретен проблем. Има обаче и друго - въздържаността на преподавателите активно да предлагат своя продукт, да се намесват в обществено-икономическия живот. Това е инерцията отпреди 10-15 години, но ми се струва, че тя започва да се преодолява.Мечтаете ли правителството отново да ви възлага разработването на проекти за преструктурирането на икономиката или изследвания, каквато практика имаше преди?- Това сигурно ще стане. И аз съм бил във властта и съм склонен да оправдая липсата на интерес от страна на управляващите. Те трябва да решават проблеми отпреди години, с отдавна изтекъл срок, при невероятен политически, психологически, синдикален и всякакъв друг натиск. Обръщането на управлението към науката и възлагането на изследвания на научните работници ще стане тогава, когато се успокои обстановката, нас. Когато министърът знае, че ще има четири години на разположение, ще търси стратегията и ефекта от своето управление.Пожеланието Ви за следващите 50 години на факултета?- Мечтата ми е с всяка изминала година да стават все повече студентите, които завършват този факултет и си намират работа. Много е важна и обратната връзка със студентите. Един от възпитаниците на университета - Георги Крушков, който е собственик на ИнтерКлип ООД, например ни направи страхотен подарък, дарявайки ниДакси - компютърния Държавен вестник. Неговата фирма пое и информационното обслужване на целия университет. Защото, както самият Крушков признава, за да стана това, което съм, голяма заслуга има бившият ВИИ Карл Маркс.Постигнатото равнище много трудно се задържа. Затова пожелавам на факултета да си запази това високо ниво на преподавателския състав и качеството на обучение. И вече оттук нататък, затвърждавайки престижа на обучението в този факултет, да привлечем студенти и от страните от Европейския съюз. Това е мярката за качествена работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във