Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАШИ ЕКСПЕРТИ БАВЯТ С ГОДИНИ ПРОЕКТИТЕ ПО ИСПА

Квотата на страната ни по линия на предприсъединителните фондове на Евросъюза за обектите в секторите екология и транспортна инфраструктура е около 100 млн. евро годишно. Но засега тези средства се усвояват твърде слабо, каза пред БАНКЕРЪ Георги Саев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Основната причина е, че българската администрация все още не е овладяла процедурите за оценка на документацията и за избор на супервайзер, което е задължително за европейските пари. Малко са специалистите у нас, които познават в детайли този метод на работа. Експертите все още нямат необходимата квалификация, голямо е и текучеството на специалисти. След като се обучат, те напускат и отиват на по-престижна работа с доста по-високи възнаграждения. Подобна е ситуацията не само в строителното ведомство, но и в транспортното и в екоминистерството.Допълнителни трудности създава и изготвянето на документацията по проектите. Българските специалисти, които работят съвместно с чуждестранни консултанти, допускат грешки. Документацията се връща от Брюксел и се преработва наново. А това става бавно и мудно. Оттук идват и закъсненията в сроковете. Пример за това са трите пречиствателни станции по програма ИСПА. Финансовите меморандуми за тях са подписани преди две години, а процедурите за избор на супервайзер и за строител започнаха текат едва в края на тази година. Става дума за пречиствателните станции в Димитровград и Стара Загора. Общата стойност на проектите е 143 млн. евро. Търгът за строителството е обявен на 5 юли тази година, крайната дата за връчване на офертите - 7 октомври, е спазена, кандидатствали са 14 фирми. Пречиствателната станция в Хасково се финансира по линия на Европейската инвестиционна банка. До края на месеца документите ще бъдат изпратени в Люксембург. Очаква се търгът за строителство да започне в началото на февруари 2003 година. Предстои да се обявят и първите търгове за шест депа за твърди битови отпадъци от Министерството на околната среда и водите, каза още Иван Саев. Според него документите и по тези проекти са връщани многократно от еврочиновниците.Закъснява електрификацията на жп линията Свиленград-Пловдив. Усложненията тук идват от все още нерешени проблеми с обезщетяването на собствениците на терени.Окуражително за нас е обещанието на Делегацията на Европейската комисия да преразпредели част от заделените средства за страните, които през 2004 г. ще бъдат приети в Евросъюза. Парите могат да дойдат в България, ако до края на 2006 г. успеем да усвоим средствата, предвидени за нас. Според заместник-министър Саев това е твърде важно, защото проектите се изпълняват по определена схема. При финансиране по програма ИСПА безвъзмездната помощ е 75 на сто от стойността на проекта. Останалите 25% са собствени средства или съфинансиране чрез кредити от Европейската инвестиционна банка или от ЕБВР. Стремим се да тушираме проблемите, но все още е трудно, казва Георги Саев. Според него, след като национален координатор на програмата стана финансовото министерство, връзката между ведомствата, ангажирани с усвояване на средства от предприсъединителните фондове на ЕС, е по-активна.Министерството на регионалното развитие възнамерява да подкрепи проект на голямата столична община, който ще бъде финансиран по ИСПА. Става въпрос за шесткилометровото разширение на бул. Тодор Каблешков. В момента проектът се разработва, до година-година и половина може да започне и изпълнението му, каза пред БАНКЕРЪ Виктор Коларов, началник на отдел по изпълнение на програма ИСПА в Министерството на регионалното развитие и строителство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във