Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАПИСАХА ПРАВИЛАТА ЗА ГАЗОВИЯ СЕКТОР

Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) пусна през седмицата за публично обсъждане проект на новата наредба за регулиране на цените на природния газ. Като цяло нормативният документ не се различава съществено от публикуваната в началото на годината наредба за цените на електроенергията. Най-съществената промяна и тук е, че се преминава към нов метод на ценово регулиране - от разходоориентирани цени към норма на възвръщаемост на капитала (т.нар. разходи плюс). Чрез новата методика ДКЕР следи приходите на енергийното предприятие и компонентите им за определен период, не по-кратък от една година. През това време утвърдените цени могат да бъдат изменяни само при наличието на непредвидени обстоятелства.При формирането на крайната стойност на газа няма да се включват нито разходите по транзитния му пренос, нито сумите, получени от продажбата му на привилегировани потребители. В цената на синьото гориво няма да влизат и данъците върху печалбата, както и санкции, глоби, неустойки и лихви за забавяне на доставките. Цената, на която ще се продава природният газ на отделните групи потребители (битови, промишлени и административни), може да бъде различна. Тарифите за всяка група ще се предлагат от съответното енергийно предприятие и ще се утвърждават от ДКЕР. Междувремемнно в понеделник (29 март) комисията за енергийно регулиране одобри предложението на Булгаргаз за цените през второто тримесечие на годината и новите тарифи на синьото гориво влязоха в сила от 1 април. Намалението на крайната му цена е с 3.03%, или с 6.18 лв. (без ДДС) на 1000 куб. метра. Така потребителите, включени в газопреносната мрежа, вече ще плащат за 1000 куб. м по 213.09 лв. без ДДС вместо 219.27 лева. За клиентите на мрежата цената пада от 226.99 на 220.81 лв. за 1000 куб. метра. Промяната е наложена от понижаването на валутния курс с 5.5% и на цените на алтернативните горива, обясни членът на регулаторния орган Светла Тодорова. Синьото гориво поевтинява за втори път. Първият беше на 1 януари 2004 г., когато цената му намаля с 8.6 на сто. Понижени са и цените на горивото, изкупувано от Булгаргаз от местни производители. За британската компания Петреко, която ще започне да добива газ от находището край нос Галата през това тримесечие, цената е намалена с 5.2 на сто. Причината в случая е самият контракт - според неговите условия текущата цена на изкупуване се формира като усреднена стойност на всички договори на Булгаргаз плюс договорена определена отстъпка, обясни Тодорова. В същото време непроменена остава цената на газа, добиван от плевенската компания Нефт и газ. Цената на основното количество природен газ, потребявано в страната, обаче не само не е спаднала, но и се е увеличила с 2 процента. Горивото се доставя у нас по договора от август 2003 г., подписан с компанията Овергаз. За първото тримесечие транзитираните през България количества синьо гориво са намалели със 180 млн. куб. м, а местният добив е спаднал с 49.7 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във