Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАДЗОРЪТ НА АП БЛАГОСЛОВИ СДЕЛКАТА ЗА БРИКЕЛ

Бъдещето на единствената фабрика за производство на брикети на Балканския полуостров вече е изцяло в ръцете на 22-годишната Ива Цветанова Цветкова. Във вторник (12 юли) надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри договора за продажбата на Брикел ЕАД - Гълъбово, на софийската фирма Калиста-2004, чийто едноличен собственик е младата бизнесдама.Брикетната фабрика бе продадена на търг с явно наддаване на 2 юли. Постигнатата цена за 1 219 642 броя акции, представляващи 100% от капитала на Брикел, бе 29.2 млн. лв., при начална обявена цена от 8.2 млн. лева. Документи за участие в търга закупиха осем кандидати, но само три от тях внесоха депозита от 4 млн. лева и подадоха окончателни оферти: софийските Вивес АД и Калиста 2004 ЕООД и пернишката Еврометалкомерс ЕООД. Новият собственик на брикетната фабрика е задължен да не променя предмета на дейност на дружеството и да не намалява акционерното си участие под 50% за срок от пет години, както и да не предприема и да не допуска предприемането на действия по ликвидация. Допълнително той трябва да изплати задълженията на Брикел, основната част от които са към Мини Марица изток. От АП не пожелаха да съобщят точния им, тъй като информацията е конфиденциална, но по неофициални данни те са към 50 млн. лева. Освен това Ива Цветкова е длъжна да запази определена квота производство на брикети, а също да приведе технологичните мощности на Брикел в съответствие с европейските директиви за опазване на околната среда и излъчваната емисия вредни газове. Фирмата купувач поема ангажименти за учредяване право на строеж или право на ползване върху терени, собственост на дружеството, в полза на консорциума Ей И Ес - 3С(AES - 3C). Той бе избран да изгради заместваща мощност на площадката на Марица изток 1.

Facebook logo
Бъдете с нас и във