Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАДЗОРНИЦИТЕ В АП ОТРЯЗАХА ФИНМЕТАЛС ХОЛДИНГ

Важни фрагменти от приватизационния договор за Кремиковци, сключен на 14 юни 1999 г. между Агенцията за приватизация и българската фирма Дару металс (прекръстила се по-късно на Финметалс холдинг), излязоха най-сетне на бял свят. От писмо на надзорния съвет на АП до парламента става ясно, че в договора за продажбата на предприятието е предвидена възможност новият собственик да бъде овъзмезден за разкрити неосчетоводени задължения към 30 април 1999 година. Условието е това да стане само с допълнителни акции от Кремиковци или за сметка на стойността на оборудването, което трябваше да се достави от Уралмаш по пропадналото споразумение за уреждане на руския дълг към България. Финметалс също така е била длъжна да представи евентуалните си искания най-късно до 14 декември 1999 година. В периода октомври-ноември 1999-а купувачът е уведомил с три писма АП за нарастване на дълговете на металургичния комбинат, но за четирите месеца след 30 април. В доклад на одиторската фирма Делойт и Туш пък се отбелязва, че неотчетеният дълг на Кремиковци към 30 август 1999 г. е в размер на 74 366 000 лв., само че отново няма доказателства, че тази сума е натрупана преди 30 април същата година. Дали новооткритите задължения са натрупани преди, или след датата на приватизационната сделка, не се споменава и в писмото, изпратено от надзорниците на АП до Народното събрание. Но е странно, че в договора за приватизация Финметалс са се съгласили да поема безусловно харчовете на държавното ръководство на Кремиковци от началото на май 1999-а до влизането във владение на мениджмънта начело с Валентин Захариев. От Финметалс са поискали анекс към приватизационния договор не в определения срок - до 14 декември 1999 г., а чак през март 2000 година. Предложението им тогава е за намаляване на инвестиционната програма от 50 на 30 млн. щ. долара. Надзорният съвет на АП обаче смята, че и по онова време, и сега претенциите на купувача са неоснователни, тъй като чрез подписването на сделката той е декларирал, че е получил достатъчно информация за активите и пасивите на Кремиковци и ги е приел в такова състояние. Освен това дадените шест месеца са стигали за откриването на неосчетоводени задължения към 30 април 1999 година. Така надеждите на Финметалс да оправдаят почти сигурното неизпълнение на инвестиционната си програма и за 2001 г. с необходимостта да обслужват новоразкрити задължения пропадат. Те могат да послужат само за моралното извисяване на Валентин Захариев пред любимите му синдикати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във