Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАЦИОНАЛЕН МЛЕЧЕН БОРД ЩЕ РЕГУЛИРА ПАЗАРА

Парламентът реши единодушно да бъде създаден Национален млечен борд. Това стана в четвъртък (19 февруари), когато промените в Закона за животновъдството бяха приети на второ четене.Основната задача на млечния борд ще бъде да стимулира развитието на млекопроизводството, преработката и търговията с мляко и млечни продукти, както и да защитава общите интереси на своите членове. Новата структура ще управлява и контролира произхода, автентичността и качеството на продуктите в търговската мрежа и ще определя и контролира квотите за производство.Националният млечен борд, който ще обедини производителите, преработвателите и търговците на мляко и млечни продукти, ще бъде юридическо лице и ще осъществява дейността си чрез свои регионални структури. По този начин, смятат авторите на проекта, дейността ще бъде децентрализирана и ще отчита спецификата на всеки регион. Бордът ще се ръководи от 11-членен управителен съвет, в който ще участват четири министерства - на земеделието, на икономиката, на финансите и на здравеопазването. В него ще бъдат представени и всички браншови организации и научните институти, свързани с млекопроизводството. Националният млечен борд ще участва в изготвянето и изпълнението на стратегия за развитие на производството, преработката и търговията с мляко и млечни продукти, както и при изготвянето на годишен доклад за състоянието на отрасъла. Бордът ще предлага на Министерството на земеделието и горите условията за разпределяне на средствата за подпомагане на производството и ще обобщава постъпилата информация от регионалните структури. Бордът ще се финансира с целеви субсидии от Държавен фонд Земеделие чрез консултантска дейност, дарения и собствени приходи. По предложение на регионалните структури на членовете му ще се предоставя земя за ползване за срок, не по-кратък от пет години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във